Inis dúinn do scéal | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
An tairseach oifigiúil um shonraí Eorpacha

Inis dúinn do scéal

Roinn do scéal faoin dóigh a mbaineann tú úsáid as Sonraí Oscailte.

An fiontraí thú? Eagraíocht neamhrialtasach? Státseirbhíseach atá freagrach as sonraí a fhoilsiú? Údarás áitiúil?

Inis dúinn do scéal!

Táimid ag bailiú samplaí de chásanna úsáide ionas go mbeidh cnuasach scéalta suimiúla Eorpacha againn a léiríonn na buntáistí agus na gnóthachain éifeachtúlachta a eascraíonn ó úsáid Sonraí Oscailte.

Nóta tábhachtach: D’fhéadfadh sé go gcuirfí an t-eolas seo ar fáil go poiblí agus, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a chur in iúl cé acu ba cheart nó nár cheart do scéal a dhéanamh anaithnid.

Ainm d’eagraíochta
Abair cibé ar chóir do scéal a fhoilsiú gan ainm nó nár chóir
Tabhairt URL d’eagraíochta
Saorthéacs ina ndéantar cur síos ar d’eagraíocht
Cur síos ar an gcúis gur thosaigh tú ag úsáid Sonraí Oscailte.
Cineálacha áirithe Sonraí Oscailte, cad iad na heagraíochtaí earnála poiblí as a dtáinig siad, cad iad na tacair sonraí?
An bhfuil Sonraí Oscailte á gcomhcheangal le haon Sonraí eile agat?
Má tá, déan cur síos air
Cur síos ar bhreisluach na Sonraí Oscailte d’eagraíocht ar leith
Feidhmiúlacht
Táille
Ardán
Ainm d’fheidhmchláir nó do thionscadail
Cur síos ar na buntáistí ó thaobh éifeachtúlacha, gnóthú sóisialta, polaitiúil
Déan cur síos ar na buntáistí ó thaobh coigilteas costais, ioncam breise in euro
An úsáidfidh tú tuilleadh Sonraí Oscailte nó an leathnóidh tú na gnóthais/tíortha eile leis an tionscnamh seo
An dtugann tú cead d’fhoireann data.europa.eu teagmháil a dhéanamh leat?
Ar mhaith leat liostáil chun nuachtlitir data.europa.eu a fháil?
Reused datasets
Insert the URL of the reused dataset
CAPTCHA Úsáidimid an cheist seo chun a chinntiú gur duine daonna thú agus chun cosc a chur ar aighneachtaí turscair uathoibrithe. CAPTCHA image to solve.
Iontráil na carachtair atá san íomhá.