Povejte svojo zgodbo | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Uradni portal za evropske podatke

Povejte svojo zgodbo

Delite svojo zgodbo o tem, kako uporabljate odprte podatke.

Ste podjetnik/-ca? Nevladna organizacija? Javni/-a uslužbenec/-ka, pristojna za objavo podatkov? Lokalni organ?

Povejte svojo zgodbo

Primere uporabe zbiramo, da bi sestavili zanimive evropske zgodbe o koristih in povečanju učinkovitosti zaradi uporabe odprtih podatkov.

Pomembno opozorilo: te informacije bodo morda javno objavljene, zato je pomembno, da označite, ali naj bo vaša zgodba anonimizirana.

Ime vaše organizacije
Označite, ali naj bo vaša zgodba anonimizirana ali ne
Prosimo, da navedete URL vaše organizacije
Brezplačno besedilo, ki opisuje vašo organizacijo
Opišite razlog, zakaj ste začeli uporabljati odprte podatke.
Specifične vrste odprtih podatkovv, iz katerih organizacij javnega sektorja, katere zbirke podatkov?
Ali kombinrate odprte podatke z drugimi podatki?
Če da, prosimo, opišite
Opis dodane vrednosti odprtih podatkov za specifično organizacijo
Funkcije
Cena
Platforma
Ime vaše aplikacije ali projekta
Opis prednosti v smislu učinkovitosti, socialnih in političnih pridobitev
Opis prednosti v smislu stroškovnega prihranka, dodatnega zaslužka v EUR
Ali boste uporabili več odprtih podatkov ali razširili druga podjetja/države s to pobudo
Se strinjate, da vas kontaktira skupina data.europa.eu?
Se želite naročiti na bilten data.europa.eu?
Reused datasets
Insert the URL of the reused dataset
Varnostna koda CAPTCHA Z vprašanjem preverjamo, ali je uporabnik človek, in preprečujemo samodejno oddajanje neželenih sporočil. CAPTCHA image to solve.
Vpišite znake s slike.