Povedzte nám svoj príbeh | data.europa.eu
Skočiť na hlavný obsah
European data
data.europa.eu
Oficiálny portál pre údaje o Európe

Povedzte nám svoj príbeh

Podeľte sa o to, ako využívate otvorené dáta.

Ste podnikateľ? Mimovládna organizácia? Štátny zamestnanec zodpovedný za zverejňovanie údajov? Miestny orgán?

Pošlite nám svoj príbeh!

Účelom zberu prípadov použitia je zhromaždiť zaujímavé európske príbehy o prínosoch a zvyšovaní efektívnosti, ktoré vyplývajú z využívania otvorených dát.

Dôležitá poznámka: Tieto informácie by sa mohli zverejniť, a preto je dôležité uviesť, či by mal byť váš príbeh anonymizovaný, alebo nie.

Názov vašej organizácie
Uveďte, či má byť váš príbeh anonymizovaný
Zadajte adresu URL vašej organizácie
Ľubovoľný text opisujúci vašu organizáciu
Opíšte dôvod, prečo ste začali s používaním otvorených dát.
Špecifický druh otvorených dát, z ktorých čerpajú organizácie verejného sektora. Ktoré Datasety?
Kombinujete otvorené dáta s inými dátami?
Ak áno, opíšte to
Opis pridanej hodnoty otvorených dát pre špecifickú organizáciu
Funkčnosť
Poplatok
Platforma
Názov vašej žiadosti alebo projektu
Opis benefitov v oblasti efektivity, sociálnych prvkov či politických výhod
Opis výhod v oblasti šetrenia nákladov a mimoriadnych príjmov v eurách
Použijete ďalšie otvorené dáta alebo rozšírite túto iniciatívu na iné podniky/krajiny?
Súhlasíte s tým, aby vás kontaktoval tím portálu data.europa.eu?
Chceli by ste sa prihlásiť na odber informačného bulletinu portálu data.europa.eu?
Reused datasets
Insert the URL of the reused dataset
CAPTCHA Účelom tejto otázky je zistiť, či ste skutočná osoba, a zabrániť podávaniu automatizovaných nevyžiadaných prihlášok. CAPTCHA image to solve.
Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.