Opowiedz swoją historię! | data.europa.eu
Przejdź do treści
European data
data.europa.eu
Oficjalny portal europejskich danych

Opowiedz swoją historię!

Opowiedz, jak korzystasz z otwartych danych.

Jesteś przedsiębiorcą? Reprezentujesz organizację pozarządową? Jesteś urzędnikiem odpowiedzialnym za publikowanie danych? Reprezentujesz samorząd terytorialny?

Opowiedz swoją historię!

Zebranie tych przykładów ma na celu przedstawienie interesujących historii o korzyściach i przyroście wydajności, jakie wynikają z korzystania z otwartych danych.

Ważna uwaga: Informacje mogą zostać upublicznione, dlatego należy koniecznie zaznaczyć, czy przedstawiona historia ma zostać zanonimizowana.

Nazwa organizacji
Zaznacz, czy historia ma być zanonimizowana
Podaj URL witryny swojej organizacji
Opis organizacji
Powód rozpoczęcia korzystania z otwartych danych (5-10 wierszy)
Konkretny typ otwartych danych, z jakich organizacji sektora publicznego, jakie zbiory danych?
Czy otwarte dane są łączone z innymi danymi?
dowolny tekst
Wartość dodana otwartych danych dla twojej organizacji
Funkcjonalność
Opłata
Platforma
Nazwa aplikacji lub projektu
Korzyści pod względem wydajności oraz zysków społecznych i politycznych
Korzyści pod względem oszczędności, dodatkowych dochodów w euro
Czy planowane jest poszerzenie zakresu korzystania z otwartych danych lub objęcie tą inicjatywą innych przedsiębiorstw/krajów
Czy wyrażasz zgodę na kontakt ze strony zespołu odpowiedzialnego za portal data.europa.eu?
Czy chcesz otrzymywać biuletyn portalu data.europa.eu?
Reused datasets
Insert the URL of the reused dataset
CAPTCHA Pytanie pozwoli sprawdzić, że jesteś człowiekiem. Chcemy w ten sposób zapobiec zgłoszeniom, które są spamem. CAPTCHA image to solve.
Wpisz znaki widoczne na obrazku.