Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Skočiť na hlavný obsah
European data
data.europa.eu
Oficiálny portál pre údaje o Európe

Prehľad

Záväzok Portálu európskych údajov k výskumu a vzdelávaniu v oblasti otvorených dát má rozhodujúci význam. V tejto časti nájdete úplnú zbierku výsledkov výskumu, ktorý v tomto projekte prebiehal od jeho vzniku, až po najnovšie správy a renomované úpravy týkajúce sa vyzretosti otvorených dát, ktoré vykonávame každý rok. Okrem toho ponúkame výber relevantných výskumov a dokumentov vydaných inými inštitúciami.

Open data maturity

Vyzretosť otvorených dát

Na meranie vyspelosti otvorených údajov v celej Európe sa používa celý rad ukazovateľov. Patrí k nim úroveň rozvoja vnútroštátnych politík na podporu otvorených údajov, posúdenie prvkov sprístupnených na vnútroštátnych dátových portáloch, ako aj očakávaný vplyv otvorených údajov..

Open data impact

Príspevky týkajúce sa údajov

Prečítajte si naše informatívne a inšpiratívne články, ktoré vznikli za pomoci údajov z verejných archívov. Tieto články, ktoré sú ilustrované pomocou vizualizácie údajov, ponúkajú pozoruhodné pohľady na širokú škálu tém, ako je životné prostredie, spoločnosť alebo hospodárstvo.

News

Správy

Prečítajte si novinky zo sveta otvorených údajov. Tieto články obsahujú informácie o najnovších podujatiach, publikáciách, právnom a technickom vývoji, výskume atď.

Newsletter

Newsletter

Mesačný súhrn najdôležitejších správ, príspevkov týkajúcich sa údajov, podujatí a publikácií týkajúcich sa otvorených údajov.

Use cases

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Studies

Štúdie

Súbor dokumentov, v ktorých sa diskutuje o rôznych relevantných témach týkajúcich sa otvorených údajov, ako sú napríklad prekážky v práci s otvorenými údajmi, súbory údajov s vysokou hodnotou a zdieľanie údajov medzi podnikmi a verejným sektorom.

Country insights

Štatistiky krajín

V tejto časti sú uvedené štatistiky stavu otvorených dát v európskych krajinách. Táto časť obsahuje informácie o národných portáloch otvorených dát jednotlivých krajín, úroveň vyzretosti otvorených dát, prípady použitia, katalógy, udalosti, správy, novinky, webináre a rozhovory o otvorených dátach.