Open Data Studies | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Skočiť na hlavný obsah

Prehľad

Záväzok Portálu európskych údajov k výskumu a vzdelávaniu v oblasti otvorených dát má rozhodujúci význam. V tejto časti nájdete úplnú zbierku výsledkov výskumu, ktorý v tomto projekte prebiehal od jeho vzniku, až po najnovšie správy a renomované úpravy týkajúce sa vyzretosti otvorených dát, ktoré vykonávame každý rok. Okrem toho ponúkame výber relevantných výskumov a dokumentov vydaných inými inštitúciami.

Country insights

Štatistiky krajín

V tejto časti sú uvedené štatistiky stavu otvorených dát v európskych krajinách. Táto časť obsahuje informácie o národných portáloch otvorených dát jednotlivých krajín, úroveň vyzretosti otvorených dát, prípady použitia, katalógy, udalosti, správy, novinky, webináre a rozhovory o otvorených dátach.

Open data impact

Vplyv otvorených dát

Správa z roku 2020 o hospodárskom vplyve otvorených dát skúma hodnotu, ktorú otvorené dáta v Európe priniesli. Ide o druhú štúdiu Portálu európskych údajov; prvá sa uskutočnila v roku 2015. Štúdia predpovedá veľkosť trhu otvorených dát a rast zamestnanosti do roku 2025. Vplyv potvrdzuje aj zvýšenie efektívnosti a šetrenie nákladov, ktoré možno prisúdiť otvoreným dátam.

Open data maturity

Vyzretosť otvorených dát

Na meranie vyspelosti otvorených údajov v celej Európe sa používa celý rad ukazovateľov. Patrí k nim úroveň rozvoja vnútroštátnych politík na podporu otvorených údajov, posúdenie prvkov sprístupnených na vnútroštátnych dátových portáloch, ako aj očakávaný vplyv otvorených údajov..

Studies

Štúdie

Súbor dokumentov, v ktorých sa diskutuje o rôznych relevantných témach týkajúcich sa otvorených údajov, ako sú napríklad prekážky v práci s otvorenými údajmi, súbory údajov s vysokou hodnotou a zdieľanie údajov medzi podnikmi a verejným sektorom.

Use cases

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.