Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Hoppa till huvudinnehåll
European data
data.europa.eu
Den officiella portalen för europeiska data

Översikt

Europeiska dataportalens engagemang i forskning och utbildning inom öppna data är av största vikt. I det här avsnittet hittar du en fullständig samling resultat av den forskning som pågått inom projektet sedan det påbörjades, fram till de senaste rapporterna och den välkända översikten av mognadsgraden för öppna data som vi genomför varje år. Vi erbjuder även ett urval av relevant forskning och dokumentation från andra institutioner.

Open data maturity

Öppna data, mognadsgrad

För att mäta hur öppna data utnyttjas används olika indikatorer för bland annat nationella åtgärder som främjar öppna data, funktioner på nationella dataportaler och den öppna datans förväntade genomslag

Open data impact

I fokus

Läs våra informativa och inspirerande artiklar om data från offentliga källor. De är illustrerade med datavisualiseringar och ger insikter om en rad ämnen som miljö, samhälle och ekonomi.

News

Nyheter

Läs det senaste om öppna data. I artiklarna kan du läsa om nya evenemang, publikationer, juridiska och tekniska nyheter, forskning och mycket mer.

Newsletter

Newsletter

I vårt månatliga nyhetsbrev samlar vi de viktigaste nyheterna, artiklarna, evenemangen och publikationerna om öppna data.

Use cases

Användningsfall

Den här delen av portalen innehåller användningsfall från både utgivare och återanvändare av öppna data. Användningsfallen nedan har samlats in via formuläret ”Berätta din historia” på portalen eller delats med oss via andra kontakter. Den här delen av portalen kommer att utökas med tiden.

Studies

Studier

Rapporter och studier om olika frågor, bland annat hinder för att arbeta med öppna data, värdefulla datamängder och datadelning mellan företag och myndigheter.

Country insights

Insikter per land

Det här avsnittet ger insikter i tillståndet för öppna data i europeiska länder. Avsnittet innehåller information om ländernas nationella portaler för öppna data, mognadsgraden för öppna data, användningsfall, kataloger, evenemang, rapporter, nyheter, webbinarier och intervjuer om öppna data.