Studier om öppna data | Officiell portal för EU-data
Hoppa till huvudinnehåll

data.europa.eu - Den officiella portalen för europeiska data

Översikt

Europeiska dataportalens engagemang i forskning och utbildning inom öppna data är av största vikt. I det här avsnittet hittar du en fullständig samling resultat av den forskning som pågått inom projektet sedan det påbörjades, fram till de senaste rapporterna och den välkända översikten av mognadsgraden för öppna data som vi genomför varje år. Vi erbjuder även ett urval av relevant forskning och dokumentation från andra institutioner.

 • Insikter per land
  • Bild
   Country Insights
  • Det här avsnittet ger insikter i tillståndet för öppna data i europeiska länder. Avsnittet innehåller information om ländernas nationella portaler för öppna data, mognadsgraden för öppna data, användningsfall, kataloger, evenemang, rapporter, nyheter, webbinarier och intervjuer om öppna data. Läs mer…
 • Inverkan av öppna data
  • Bild
   Open Data Impact
  • I 2020 års rapport om den ekonomiska inverkan av öppna data granskas det värde som skapas av öppna data i Europa. Det är den andra studien av Europeiska dataportalen, efter den första som kom 2015. I studien beräknas marknadsstorleken för öppna data och sysselsättningstillväxten för 2025. Inverkan exemplifieras av effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar till följd av öppna data. Läs mer…
 • Öppna data, mognadsgrad
  • Bild
   Studies overview
  • A series of indicators have been selected to measure open data maturity across Europe. These indicators cover the level of development of national policies promoting open data, an assessment of the features made available on national data portals as well as the expected impact of open data. Läs mer…
 • Studier
  • Bild
   Open Data Studies
  • A collection of papers that discuss various relevant topics around open data, such as barriers in working with open data, high-value datasets, and business-to-government data sharing. Läs mer…
 • Användningsfall
  • Bild
   Open Data Use Cases
  • Den här delen av portalen innehåller användningsfall från både utgivare och återanvändare av öppna data. Användningsfallen nedan har samlats in via formuläret ”Berätta din historia” på portalen eller delats med oss via andra kontakter. Den här delen av portalen kommer att utökas med tiden. Läs mer…
 • Berätta din historia
  • Bild
   Logo
  • Share your story about how you make use of open data. Läs mer…