Допълнителен материал за обучение | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

Допълнителен материал за обучение

20 открити резултати
Skip results of view Допълнителен материал за обучение
Раздел Заглавие
Преглед на модул за обучение - Въведение в свободно достъпни правителствени данни Open Government Data and the PSI Directive
Преглед на модул за обучение - Въведение в свободно достъпни правителствени данни Introduction to Linked Data
Преглед на модул за обучение - Въведение в свободно достъпни правителствени данни Introduction to RDF & SPARQL
Преглед на модул за обучение - Въведение в свободно достъпни правителствени данни Introduction to Metadata Management
Преглед на модул за обучение - Въведение в свободно достъпни правителствени данни Promoting the Re-use of Open Data through ODIP
Преглед на модула за обучение - Въведение в свързани свободно достъпни правителствени данни The Linked Open Government Data Lifecycle
Преглед на модула за обучение - Въведение в свързани свободно достъпни правителствени данни Introduction to Open Data Quality
Преглед на модула за обучение - Въведение в свързани свободно достъпни правителствени данни Design and Manage Persistent URIs
Преглед на модула за обучение - Въведение в свързани свободно достъпни правителствени данни Designing and Developing vocabularies in RDF
Преглед на модула за обучение - Въведение в свързани свободно достъпни правителствени данни Licence your Data and Metadata