Več gradiv za usposabljanje | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Uradni portal za evropske podatke

Več gradiv za usposabljanje

20 najdenih rezultatov
Skip results of view Več gradiv za usposabljanje
Razdelek Naslov
Pregled modula usposabljanja – Uvod v odprte vladne podatke Open Government Data and the PSI Directive
Pregled modula usposabljanja – Uvod v odprte vladne podatke Introduction to Linked Data
Pregled modula usposabljanja – Uvod v odprte vladne podatke Introduction to RDF & SPARQL
Pregled modula usposabljanja – Uvod v odprte vladne podatke Introduction to Metadata Management
Pregled modula usposabljanja – Uvod v odprte vladne podatke Promoting the Re-use of Open Data through ODIP
Pregled modula usposabljanja – Uvod v povezane odprte vladne podatke The Linked Open Government Data Lifecycle
Pregled modula usposabljanja – Uvod v povezane odprte vladne podatke Introduction to Open Data Quality
Pregled modula usposabljanja – Uvod v povezane odprte vladne podatke Design and Manage Persistent URIs
Pregled modula usposabljanja – Uvod v povezane odprte vladne podatke Designing and Developing vocabularies in RDF
Pregled modula usposabljanja – Uvod v povezane odprte vladne podatke Licence your Data and Metadata