Περισσότερο Εκπαιδευτικό Υλικό | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Περισσότερο Εκπαιδευτικό Υλικό

Βρέθηκαν 20 αποτελέσματα
Skip results of view Περισσότερο Εκπαιδευτικό Υλικό
Ενότητα Τίτλος
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Open Government Data and the PSI Directive
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Introduction to Linked Data
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Introduction to RDF & SPARQL
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Introduction to Metadata Management
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Promoting the Re-use of Open Data through ODIP
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου The Linked Open Government Data Lifecycle
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Introduction to Open Data Quality
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Design and Manage Persistent URIs
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Designing and Developing vocabularies in RDF
Επισκόπηση εκπαιδευτικής ενότητας - Εισαγωγή στα διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου Licence your Data and Metadata