Više materijala za obuku | data.europa.eu
Skoči na glavni sadržaj
European data
data.europa.eu
Službeni portal za europske podatke

Više materijala za obuku

Pronađeno 20 rezultata
Skip results of view Više materijala za obuku
Odjeljak Naslov
Pregled modula obuke - Uvod u otvorene podatke javne uprave Open Government Data and the PSI Directive
Pregled modula obuke - Uvod u otvorene podatke javne uprave Introduction to Linked Data
Pregled modula obuke - Uvod u otvorene podatke javne uprave Introduction to RDF & SPARQL
Pregled modula obuke - Uvod u otvorene podatke javne uprave Introduction to Metadata Management
Pregled modula obuke - Uvod u otvorene podatke javne uprave Promoting the Re-use of Open Data through ODIP
Pregled modula obuke - Uvod u povezane otvorene podatke javne uprave The Linked Open Government Data Lifecycle
Pregled modula obuke - Uvod u povezane otvorene podatke javne uprave Introduction to Open Data Quality
Pregled modula obuke - Uvod u povezane otvorene podatke javne uprave Design and Manage Persistent URIs
Pregled modula obuke - Uvod u povezane otvorene podatke javne uprave Designing and Developing vocabularies in RDF
Pregled modula obuke - Uvod u povezane otvorene podatke javne uprave Licence your Data and Metadata