Ανοικτά Δεδομένα Μελέτες | Επίσημη πύλη δεδομένων της ΕΕ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

data.europa.eu - Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Επισκόπηση

Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων για την έρευνα και τη μάθηση στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου από τη σύλληψή του μέχρι τις πιο πρόσφατες εκθέσεις και τη γνωστή έκθεση παρουσίασης του τοπίου Ωριμότητας Ανοιχτών Δεδομένων που καταρτίζουμε σε ετήσια βάση. Επιπλέον, προσφέρουμε επιλεγμένες σχετικές έρευνες και έγγραφα άλλων θεσμικών οργάνων.

 • Σημαντικές πληροφορίες ανά χώρα
  • Εικόνα
   Country insights
  • Αυτή η ενότητα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τα ανοιχτά δεδομένα. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την εθνική πύλη ανοιχτών δεδομένων κάθε χώρας, το επίπεδο ωριμότητας των ανοιχτών δεδομένων, περιπτώσεις χρήσης, καταλόγους, εκδηλώσεις, εκθέσεις, νέα, διαδικτυακά σεμινάρια και συνεντεύξεις σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα…
 • Αντίκτυπος ανοιχτών δεδομένων
  • Εικόνα
   Open data impact
  • Στην έκθεση του 2020 για τον Οικονομικό Αντίκτυπο των Ανοιχτών Δεδομένων διερευνάται η αξία που τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργούν στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη δεύτερη μελέτη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων μετά την έκθεση του 2015. Η μελέτη περιλαμβάνει προβλέψεις για το μέγεθος της αγοράς ανοιχτών δεδομένων και τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης για το 2025. Ο αντίκτυπος καταδεικνύεται με βάση τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση δαπανών χάρη στα ανοιχτά δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα…
 • Ωριμότητα Ανοιχτών Δεδομένων
  • Εικόνα
   Open data maturity
  • Έχει επιλεγεί μια σειρά δεικτών για τη μέτρηση της ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δείκτες αυτοί καλύπτουν το επίπεδο ανάπτυξης των εθνικών πολιτικών για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων, την αξιολόγηση των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στις εθνικές πύλες δεδομένων, καθώς και τον αναμενόμενο αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων. Διαβάστε περισσότερα…
 • Μελέτες
  • Εικόνα
   Studies
  • Συλλογή εγγράφων που πραγματεύονται διάφορα συναφή θέματα σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα, όπως εμπόδια στην εργασία με ανοικτά δεδομένα, σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Διαβάστε περισσότερα…
 • Περιπτώσεις Χρήσης
  • Εικόνα
   Use cases
  • Αυτό το μέρος της διαδικτυακής πύλης περιλαμβάνει περιπτώσεις χρήσης από τους εκδότες και από τους περαιτέρω χρήστες των Ανοιχτών Δεδομένων. Οι περιπτώσεις χρήσης που παρέχονται παρακάτω, συγκεντρώθηκαν μεσω του ‘Πες μας την ιστορία σου’ από την διδικτυακή πύλη ή άλλες πηγές που τις μοιράστηκαν μαζί μας. Διαβάστε περισσότερα…
 • Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας