Κροατία | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Ιστολόγια από: Κροατία

Skip results of view Country Insight Blogs

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άρθρα στο ιστολόγιο

Use cases in: Κροατία

Skip results of view Use cases
  • Πληθυσμός και κοινωνία

GugalagaPDF

The platform allows parents to find and compare kindergartens in the city of Zagreb. Users see a map where they can search for kindergartens in specific locations, kindergarten programs, or other themes. If a user clicks on a kindergarten, the contact details and a link to the public website of the kindergarten appears. Also, the tool allows people to rate a kindergarten and its services.

  • Περιφέρειες και πόλεις

DigMAPPDF

DigMap solution enables easy and standardised way to disseminate spatial and non-spatial data

  • Υγεία

Smart HealthcarePDF

Mobile application that shows information of medical institutions, pharmacies and drugs.

Εκθέσεις σε: Κροατία

Skip results of view Τεκμηρίωση
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2023
Improving data publishing by open data portal managers and owners
(0.59 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2022
Open data best practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine
(2.05 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2021
Data sharing as a service: will data services remove intellectual property rights from the picture, and at what cost?
(0.39 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI platform scoreboard
(0.28 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI Platform PSI Scoreboard
(0.14 - PDF)
Λήψη

Εκδηλώσεις ανοικτών δεδομένων σε: Κροατία

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Open Data News in: Κροατία

Skip results of view Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα
Celebrating Human Rights day on 10 December

Celebrating Human Rights day on 10 December

10 December commemorates Human Rights Day , honouring the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . This landmark document, proclaimed by the United Nations General Assembly in 1948, stands as a testament to the intrinsic rights and freedoms for all individuals, irrespective of race, religion, opinion, or status. This year's theme, 'Dignity, Freedom, and Justice for All,' reiterates the global commitment to universal human rights, emphasising dignity, equality, and justice across the globe. Within this celebration, the UN spearheads a year-long initiative

ERA Factsheets: Unlocking railway data

The European Union Agency for Railways (ERA) has taken significant steps towards its mission of fostering a sustainable and safe railway system without frontiers. At a dedicated press briefing yesterday, ERA announced the official launch of the ERA Railway Factsheets , an intuitive tool providing railway statistics and insights from several sources in an accessible format. Importantly, ERA presented its fundamental work on linked data and the ERA knowledge graph , a data architecture that reduces fragmentation and enables efficiency gains for the entire European railway sector. The ERA
Release of the Geospatial Trends 2023 report

Release of the Geospatial Trends 2023 report

Central to the European Commission's agenda for innovation and progress is a firm commitment to leveraging geospatial data and harnessing Artificial Intelligence's (AI) power. The recent report, 'Geospatial Trends 2023: Opportunities for data.europa.eu,' delves into emerging trends in the geospatial community, aiming to explore the transformative potential of geospatial trends and AI integration, reshaping the landscape of data-driven initiatives. The report emphasises the versatile applications of geospatial data in addressing global challenges, spanning maps, satellite imagery, and location
Navigating European data ecosystems: unveiling the Data Spaces Blueprint

Navigating European data ecosystems: unveiling the Data Spaces Blueprint

The Data Spaces Blueprint , unveiled recently, marks a significant moment in the European Union's expansive data strategy. It is a crucial support system for the development of data spaces within the Single European Market, emphasising secure and trustworthy data transactions, and underlining the importance of data sovereignty and trust. This framework lays the foundation for diverse data ecosystems, ensuring their robustness. As part of this strategic initiative, the Data Spaces Blueprint recognises the vital role of open data principles in the broader landscape of data space evolution