Ιρλανδία | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Ιστολόγια από: Ιρλανδία

Skip results of view Country Insight Blogs
  • Country Insight Blogs

Ireland Case Study

The Irish Open Data Unit comprises of a small team of 4 people within the Ministry of Public Expenditure and Reform with responsibility for Ireland’s Open Data Initiative. Our Open Data Initiative in Ireland has gone from strength to strength since it was instigated in 2015. In 2019, it was confirmed that Ireland is continuing to lead the way in Europe for Open Data having been ranked top of the European Commission’s Open Data Maturity survey for the third consecutive year. Separately, the OECD 2019 ‘ OurData Index on Open Government Data’ , placed Ireland 3rd behind Korea and France

Use cases in: Ιρλανδία

Skip results of view Use cases
  • Ενέργεια

Ocean Energy PortalPDF

The Ocean Energy Portal aims to contribute to green economy goals by offering information on the sustainable development of offshore renewable energy resources. The website encourages the increase of indigenous production of renewables so that the supply of energy can be secured for future generations. The available information touches on one of six domains, being: marine data, maps, tools, funding, energy site assessment, management and development.
  • Περιφέρειες και πόλεις

Failte MapsPDF

Failte Maps is a product of the Irish National Tourism Development Authority and enables users to view sites relevant to tourist on a map of the area. Those sites include famous historical landmarks, tourist attractions and activities, currently available accommodation, and transportation related sites such as car rentals and taxi services
  • Μεταφορές

Real Time Ireland AppPDF

Users receive real-time information on Irish public transport. The application allows to navigate through stops and routes. Also, users can search by route or by stop number. After setting-up alerts users get notified on bus and train approaches. Also, favourites can be saved that enable quick access on real-time travel information.

Εκθέσεις σε: Ιρλανδία

Skip results of view Τεκμηρίωση
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2023
Improving data publishing by open data portal managers and owners
(0.59 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2022
Open data best practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine
(2.05 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2021
Data sharing as a service: will data services remove intellectual property rights from the picture, and at what cost?
(0.39 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI platform scoreboard
(0.28 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI Platform PSI Scoreboard
(0.14 - PDF)
Λήψη

Εκδηλώσεις ανοικτών δεδομένων σε: Ιρλανδία

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Open Data News in: Ιρλανδία

Skip results of view Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα
Spotlight on accessibility during European Day of Persons with Disabilities

Spotlight on accessibility during European Day of Persons with Disabilities

On November 30th and December 1st, the European Day of Persons with Disabilities (EDPD) unfolded in Brussels, marking a significant annual event. This two-day conference, a collaborative effort between the European Commission and the European Disability Forum , brought together over 400 policymakers, high-level experts, and disability advocates. The conference served as a crucial platform to address vital themes, including the right to vote and stand for elections, the European Year of Skills 2023 , and the Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021–2030. This yearly gathering
Insights from our recent report on Licence Compatibility in Europe

Insights from our recent report on Licence Compatibility in Europe

In a comprehensive legal report commissioned by the data.europa.eu initiative , we delve into the complex field of licence compatibility challenges, shedding light on practical implications and unveiling strategies to propel open data collaboration across Europe. The report serves as a crucial resource, offering valuable insights into the nuances of varied licensing approaches and emphasising the need for cohesive strategies to ensure seamless integration for data re-users. Amidst the challenges outlined, a significant trend emerges as we observe a substantial shift towards widely recognised

‘Digital Future of Justice’: Insights from the hackathon

On 18-19 November 2023, the Council of Europe  held an international hackathon in Paris, France. The event revolved around the topics of digital transformation, human rights, and easier use of case law databases. Titled ‘ Digital Future of Justice ’, the hackathon focused in particular on developing tools for automated indexing of judicial decisions with human rights categories. The event brought together 29 participants, students and researchers from Cyprus, Greece, Lithuania, Norway, Poland and Romania, who formed six national teams. They were supported by experts in technology and law
Open Data and AI: the ODI Summit 2023

Open Data and AI: the ODI Summit 2023

On November 7th, the Open Data Institute (ODI) Summit 2023 convened with a resounding theme: 'Without data, there is no AI.' A virtual gathering of global minds, the summit underscored the crucial link between open data and the trajectory of artificial intelligence (AI). The day-long summit navigated diverse facets of the data-AI landscape. Topics ranged from the collaboration between big tech and the global community to the intersection of creativity and AI, emphasising the pivotal role of open data in technological advancements. The summit's culmination involved a dialogue between Sir Nigel