Ρουμανία | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

data.europa.eu - Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Ιστολόγια από: Ρουμανία

Skip results of view Country Insight Blogs

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άρθρα στο ιστολόγιο

Use cases in: Ρουμανία

Skip results of view Use cases
 • Γεωργία, αλιεία, δασοκομία και τρόφιμα
Digital Dryads’ application aims to protect forests from illegal deforestation by combining aerial and multi spectral satellite imagery. The map on the application shows pixels that are forest in green. Everything that is not forest is black. Moreover, the application enables you to see parts of the forest that are allowed to be cut (yellow) and parts that have been recently cut (red). It also shows whether the forest is protected (quasi virgin, virgin or UNESCO), making it easy to spot whether the forest was legally cut or not.
 • Πληθυσμός και κοινωνία
Fake News Shield is an application that detects fake news for the population by scanning several sources for their credibility using machine learning. As a stand alone app, it can be installed on the users’ phone and it will show browsing history and detailed information about websites. As a browser add on, the Shield will run a scan on the search results and if the website poses a risk it will be notified.
 • Ενέργεια
The Open Energy project is a platform where 24 public institutions publish their electricity consumption (in kWh) on a monthly basis to make these data more transparent and enable users to monitor patterns. This facilitates the exchange of best practices, encourages energy efficiency investments, and supports responsible electricity consumption across society.

Εκθέσεις σε: Ρουμανία

Skip results of view Τεκμηρίωση
 • Αναλυτικές εκθέσεις
 • Europe
 • 2022

Open data best practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine

Open_Data_Best_Practices_in_Europe_Estonia_Slovenia_and_Ukraine.pdf
(2.05 MB - PDF)
 • Αναλυτικές εκθέσεις
 • Europe
 • 2021

Data sharing as a service: will data services remove intellectual property rights from the picture, and at what cost?

intellectual_property_rights_report.pdf
(0.39 MB - PDF)
 • Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένων
 • Europe
 • 2017

ePSI platform scoreboard

overview_page_-_epsi_platform_scoreboard.pdf
(0.28 MB - PDF)
 • Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένων
 • Europe
 • 2017

ePSI Platform PSI Scoreboard

list_of_indicators_-_epsi_platform_psi_scoreboard.pdf
(0.14 MB - PDF)
 • Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένων
 • Europe
 • 2016

Share-PSI Best Practice: Open Up Research Data

share-psi-open-up-research-data.pdf
(0.1 MB - PDF)

Εκδηλώσεις ανοικτών δεδομένων σε: Ρουμανία

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Open Data News in: Ρουμανία

Skip results of view Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα

European Single Access Point: harvesting guidelines for Member States

In the framework of the Data Governance Act (DGA), the European Commission shall establish a European Single Access Point (ESAP), which will be integrated into data.europa.eu. As a searchable electronic European register, the ESAP will collect, partially mirror, and render the data provided by national single information points (NSIPs). NSIPs will assist potential re-users in finding information on what protected data (e.g., personal, or commercially confidential data) can be reused under specific conditions. They are to be established by the EU Member States by 24 September 2023. For the

Discover the data.europa academy: Second course, ‘Understanding the legal side of open data’

The second course of the restructured data.europa academy aims to enhance the understanding of how legislation and regulations can impact the publication and reuse of open data. The course ‘Understanding the legal side of open data’ introduces the different types of open data licenses and provides information and tools to select the appropriate one. Furthermore, it presents the current legal challenges related to the use and distribution of open data. The course consists of three lessons. The first lesson, Open data licensing, explains the concept of open data licensing and what it means in
Discover the data.europa academy: Second course, ‘Understanding the legal side of open data’

EU Diversity Month: creating a diverse and inclusive workspace

May is EU Diversity month, dedicated to raising awareness about the importance of diversity and inclusion in the workplace and across societies. To acknowledge the efforts of organisations in building equal and inclusive environments, the European Commission organised the second edition of the European Capitals of Inclusion and Diversity Award. This year, the winners span across seven Member States: Belgium, Croatia, Finland, Italy, Poland, Portugal and Spain. Diversity and Inclusion encompass the representation and visibility of different groups in terms of sex, racial or ethnic origin
EU Diversity Month: creating a diverse and inclusive workspace

International Day for Biological Diversity and the role of open data

Today, we celebrate International Day for Biological Diversity, raising awareness for a thriving planet where all creatures can flourish. This year’s theme ‘From Agreement to Action: Build Back Biodiversity’ follows the new Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GFB), which emerged from the 15th Conference of Parties to the UN Convention on Biological Diversity. Biological diversity includes all ecosystems and the interactions among their members. It creates food chains and plays an important role in healthcare, for example through the production of traditional plant-based medicines
International Day for Biological Diversity and the role of open data