Σερβία | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Ιστολόγια από: Σερβία

Skip results of view Country Insight Blogs

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άρθρα στο ιστολόγιο

Use cases in: Σερβία

Skip results of view Use cases

There are currently no Use Cases

Εκθέσεις σε: Σερβία

Skip results of view Τεκμηρίωση
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2023
Improving data publishing by open data portal managers and owners
(0.59 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2022
Open data best practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine
(2.05 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2021
Data sharing as a service: will data services remove intellectual property rights from the picture, and at what cost?
(0.39 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI platform scoreboard
(0.28 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI Platform PSI Scoreboard
(0.14 - PDF)
Λήψη

Εκδηλώσεις ανοικτών δεδομένων σε: Σερβία

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Open Data News in: Σερβία

Skip results of view Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα
Insights from our recent report on Licence Compatibility in Europe

Insights from our recent report on Licence Compatibility in Europe

In a comprehensive legal report commissioned by the data.europa.eu initiative , we delve into the complex field of licence compatibility challenges, shedding light on practical implications and unveiling strategies to propel open data collaboration across Europe. The report serves as a crucial resource, offering valuable insights into the nuances of varied licensing approaches and emphasising the need for cohesive strategies to ensure seamless integration for data re-users. Amidst the challenges outlined, a significant trend emerges as we observe a substantial shift towards widely recognised

‘Digital Future of Justice’: Insights from the hackathon

On 18-19 November 2023, the Council of Europe  held an international hackathon in Paris, France. The event revolved around the topics of digital transformation, human rights, and easier use of case law databases. Titled ‘ Digital Future of Justice ’, the hackathon focused in particular on developing tools for automated indexing of judicial decisions with human rights categories. The event brought together 29 participants, students and researchers from Cyprus, Greece, Lithuania, Norway, Poland and Romania, who formed six national teams. They were supported by experts in technology and law
Open Data and AI: the ODI Summit 2023

Open Data and AI: the ODI Summit 2023

On November 7th, the Open Data Institute (ODI) Summit 2023 convened with a resounding theme: 'Without data, there is no AI.' A virtual gathering of global minds, the summit underscored the crucial link between open data and the trajectory of artificial intelligence (AI). The day-long summit navigated diverse facets of the data-AI landscape. Topics ranged from the collaboration between big tech and the global community to the intersection of creativity and AI, emphasising the pivotal role of open data in technological advancements. The summit's culmination involved a dialogue between Sir Nigel
LORDIMAS: A digital maturity assessment tool for regions and cities

LORDIMAS: A digital maturity assessment tool for regions and cities

To strengthen local and regional authorities with advanced digital capabilities, the Local and Regional Digital Indicators framework (LORDI) introduces LORDIMAS. This transformative digital maturity assessment tool, a product of collaboration with Living-in.EU , was officially unveiled with comprehensive demos during online events in October and the Smart City Expo in Barcelona from November 7-9 . LORDIMAS empowers local and regional governments across Europe to assess their digital progress, foster open data sharing and promot e more efficient governance. LORDIMAS , a free and interactive