Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Przejdź do treści
European data
data.europa.eu
Oficjalny portal europejskich danych

Przegląd

Zaangażowanie Europejskiego Portalu Danych w badania nad otwartymi danymi i poświęcone im szkolenia jest ogromne. W tej sekcji znajdziesz pełny zbiór dorobku badań przeprowadzonych w ramach projektu od jego rozpoczęcia po najnowsze sprawozdania i uznaną już, przeprowadzaną przez nas dorocznie, analizę przekrojową dojrzałości otwartych danych. Ponadto oferujemy wybór wyników istotnych badań i artykułów innych instytucji.

Open data maturity

Dojrzałość otwartych danych

Do pomiaru stopnia zaawansowania wdrożenia polityki otwartych danych w całej Europie stosuje się szereg wskaźników. Wskaźniki te obejmują poziom rozwoju krajowych polityk promujących otwarte dane, ocenę funkcji dostępnych na krajowych portalach danych, a także oczekiwany wpływ otwartych danych.

Open data impact

Artykuły na temat danych

Zapoznaj się z naszymi artykułami, które informują i inspirują jednocześnie. Są one oparte na danych z repozytoriów publicznych. Zilustrowane za pomocą wizualizacji danych, umożliwiają wnikliwe spojrzenie na szereg tematów, takich jak środowisko, społeczeństwo czy gospodarka.

News

Wiadomości

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami ze świata otwartych danych. Artykuły informują o najnowszych wydarzeniach, publikacjach, zmianach prawnych i technicznych, badaniach naukowych itp.

Newsletter

Newsletter

Miesięczne podsumowanie najważniejszych wiadomości, artykułów na bazie danych, informacji o wydarzeniach oraz publikacji związanych z otwartymi danymi.

Use cases

Przykłady wykorzystania

W tej części portalu opisane są przypadki użycia przez wydawców oraz wtórnych użytkowników otwartych danych. Opisy przypadków użycia pozyskiwane są za pomocą formularza „Opowiedz swoją historię”, dostępnego w portalu, albo przekazywane nam w inny sposób. Ta część portalu będzie się z czasem powiększać.

Studies

Opracowania

Zbiór dokumentów poruszających istotne tematy dotyczące otwartych danych, takie jak przeszkody w pracy z otwartymi danymi, zbiory danych o wysokiej wartości oraz wymiana danych między przedsiębiorstwami a organami administracji.

Country insights

Profile krajów

Ta sekcja przedstawia spostrzeżenia na temat statusu otwartych danych w krajach europejskich. Znalazły się tu informacje o krajowych portalach otwartych danych, poziomie dojrzałości otwartych danych, przykładach użycia, katalogach, wydarzeniach, sprawozdaniach, wiadomościach, seminariach internetowych i wywiadach.