Badania o otwartych danych | Portal danych UE | data.europa.eu
Przejdź do treści

data.europa.eu - Oficjalny portal europejskich danych

Przegląd

Zaangażowanie Europejskiego Portalu Danych w badania nad otwartymi danymi i poświęcone im szkolenia jest ogromne. W tej sekcji znajdziesz pełny zbiór dorobku badań przeprowadzonych w ramach projektu od jego rozpoczęcia po najnowsze sprawozdania i uznaną już, przeprowadzaną przez nas dorocznie, analizę przekrojową dojrzałości otwartych danych. Ponadto oferujemy wybór wyników istotnych badań i artykułów innych instytucji.

 • Profile krajów
  • Obraz
   Country Insights
  • Ta sekcja przedstawia spostrzeżenia na temat statusu otwartych danych w krajach europejskich. Znalazły się tu informacje o krajowych portalach otwartych danych, poziomie dojrzałości otwartych danych, przykładach użycia, katalogach, wydarzeniach, sprawozdaniach, wiadomościach, seminariach internetowych i wywiadach. Czytaj dalej…
 • Oddziaływanie otwartych danych
  • Obraz
   Open Data Impact
  • Sprawozdanie 2020 na temat oddziaływania ekonomicznego otwartych danych poświęcone jest analizie wartości tworzonej przez otwarte dane w Europie. To drugie studium przygotowane przez Europejski Portal Danych po sprawozdaniu z 2015 roku. Studium prognozuje wielkość rynku otwartych danych i wzrost zatrudnienia w roku 2025. Oddziaływanie przedstawiono na przykładzie przyrostu wydajności i oszczędności kosztów dzięki otwartym danym. Czytaj dalej…
 • Dojrzałość otwartych danych
  • Obraz
   Studies overview
  • A series of indicators have been selected to measure open data maturity across Europe. These indicators cover the level of development of national policies promoting open data, an assessment of the features made available on national data portals as well as the expected impact of open data. Czytaj dalej…
 • Opracowania
  • Obraz
   Open Data Studies
  • A collection of papers that discuss various relevant topics around open data, such as barriers in working with open data, high-value datasets, and business-to-government data sharing. Czytaj dalej…
 • Przykłady wykorzystania
  • Obraz
   Open Data Use Cases
  • W tej części portalu opisane są przypadki użycia przez wydawców oraz wtórnych użytkowników otwartych danych. Opisy przypadków użycia pozyskiwane są za pomocą formularza „Opowiedz swoją historię”, dostępnego w portalu, albo przekazywane nam w inny sposób. Ta część portalu będzie się z czasem powiększać. Czytaj dalej…
 • Opowiedz swoją historię