eLearning | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

eLearning

Добре дошли в програмата за електронно обучение на Европейския портал за данни. Нашето онлайн съдържание ви въвежда по лесен и удобен начин в свободно достъпните данни, помага ви да проведете обучение въз основа на свободно достъпните данни и ви предоставя помощни материали, подходящи за нуждите ви

Програмата за електронно обучение ви запознава с всеки аспект на свободно достъпните данни. Ще научите за определения, свързани с понятието, и ще прочетете истории за успех от цяла Европа. Ние представяме основните тенденции в свободно достъпните данни, обясняваме как хората ги публикуват, как имат достъп до тях и как ги използват. Накрая наблягаме на бъдещето на свободно достъпните данни и ви подканваме да обмислите следващите стъпки относно собствената ви работа.

По-долу ще намерите списък с 16 кратки обучителни сесии, подходящи за всеки, който иска да научи повече за свободно достъпните данни. Сесиите отговарят на 16 модула за електронно обучение, разработени от ЕПД. Всяка сесия покрива различен аспект от обучението върху свободно достъпните данни. Сесиите са подходящи за всички нива от напълно начинаещ до специалист.

За най-добри резултати попълнете всичките 16 модула, като следвате тяхната поредност за придобиване на солидна основа във всички аспекти на свободно достъпните данни. Или пък, ако предпочитате да изберете определена тема, не се колебайте да преминете направо към съответния модул.

Използване на обучителните ни материали

Европейският портал за данни не предлага някаква специална подкрепа за това, че използвате съдържащите се тук обучителни материали. Всяко използване на материалите е по преценка на индивидуалния обучител и те не следва да бъдат представяни като становища или позиции на Европейската комисия, Европейския портал за данни или партньорските институции, участващи в създаването на портала.

Това съдържание е налично само на английски език