eLearning | data.europa.eu
Přejít k hlavnímu obsahu
European data
data.europa.eu
Oficiální portál evropských dat

eLearning

Vítejte v programu eLearning na evropském datovém portálu (European Data Portal). Náš online obsah vám poskytuje jednoduchý a srozumitelný úvod k otevřeným datům a pomáhá vám poskytovat školení o základech otevřených dat a poskytuje vám podpůrné materiály, které vyhovují vašim potřebám

Program eLearning vás seznámí se všemi aspekty otevřených dat. Dozvíte se o definicích souvisejících s tímto konceptem a přečtete si příběhy o úspěchu z celé Evropy. Představujeme hlavní trendy v oblasti otevřených dat, vysvětlujeme, jak je lidé publikují, přistupují k nim a používají je. Nakonec zdůrazníme budoucnost otevřených dat a přimějeme vás zamyslet se nad dalšími kroky pro vaši vlastní práci.

Níže naleznete seznam 16 krátkých školení určených pro kohokoli, v nichž se o otevřených datech dozvíte více. Tato školení zahrnují 16 eLearningových modulů navržených EDP. Každé školení pokrývá jiný aspekt otevřených dat. Školení jsou vhodná pro všechny úrovně od začátečníků po pokročilé.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když dokončíte všech 16 modulů dle jejich pořadí, čímž získáte solidní základ o všech aspektech otevřených dat. Chcete-li si však vybrat konkrétní téma, můžete pokračovat rovnou k modulu dle vašeho přání.

Použití školicích materiálů

Evropský datový portál nenabízí žádné pomocné materiály ke zde obsaženým školicím materiálům. Jakékoli použití těchto materiálů je na uvážení jednotlivých školitelů. Školicí materiály by neměly být prezentovány jako názory nebo postoje Evropské komise, Evropského datového portálu nebo partnerských institucí zapojených do vytvoření portálu.