eLearning | data.europa.eu
Skočiť na hlavný obsah
European data
data.europa.eu
Oficiálny portál pre údaje o Európe

eLearning

Vitajte v e-learningovom programe Portálu európskych údajov. Náš online obsah vám poskytne jednoduché a jasné úvodné informácie o otvorených dátach. Zároveň vám pomôže pri poskytovaní školení o základoch otvorených dát, čoho súčasťou sú aj podporné materiály podľa vašich potrieb.

Tento e-learningový program vám predstaví každý aspekt otvorených dát. Získate znalosti o definíciách týkajúcich sa konceptu, prípadne si budete môcť prečítať o úspešných príbehoch z celej Európy. Predstavíme vám hlavné trendy v oblasti otvorených dát, vysvetlíme vám, akým spôsobom ich ľudia zverejňujú, ako sa k ním pristupuje a ako sa používajú. Na záver si povieme o budúcnosti otvorených dát a dáme vám možnosť porozmýšľať nad budúcimi krokmi v rámci vlastných postupov.

Nižšie nájdete zoznam 16 krátkych školení, ktoré sú navrhnuté pre každého, kto má záujem sa o otvorených dátach dozvedieť viac. Relácie zodpovedajú 16 e-learningovým modelom navrhnutým zo strany EDP. Každá relácia pokrýva iný aspekt školenia v oblasti otvorených dát. Relácie vyhovujú všetkým úrovniam, od úplných začiatočníkov až po odborníkov.

V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov absolvujte všetkých 16 školení v stanovenom poradí, čím získate pevné základy vo všetkých aspektoch otvorených dát. Ak si však chcete vybrať konkrétnu tému, pokojne prejdite priamo na daný modul.

Používanie školiacich materiálov

Portál európskych údajov neposkytuje žiadne potvrdenie o používaní v ňom obsiahnutých školiacich materiálov. Akékoľvek použitie materiálov je výlučne na rozhodnutí individuálneho školiteľa, pričom sa nesmie pokladať za názory ani stanoviská Európskej komisie, Portálu európskych údajov či partnerských inštitúcií, ktoré sú súčasťou tvorby portálu.

Tento obsah je dostupný len v angličtine