eLearning | data.europa.eu
Przejdź do treści
European data
data.europa.eu
Oficjalny portal europejskich danych

eLearning

Witamy w programie e-szkoleń Europejskiego Portalu Danych! Nasze treści online zapewniają proste, przejrzyste wprowadzenie do otwartych danych i pomagają w prowadzeniu szkoleń z podstaw w zakresie otwartych danych oraz zapewniają materiały pomocnicze dostosowane do potrzeb użytkownika

Program e-szkoleń zapewnia wprowadzenie do wszystkich aspektów otwartych danych. Kursanci zapoznają się z pojęciami powiązanymi z tą koncepcją oraz opisami udanych przedsięwzięć z całej Europy. Przedstawione zostały główne trendy w otwartych danych, wyjaśnienia na temat publikowania tych danych, uzyskiwania do nich dostępu i używania ich. Na koniec omówiono pokrótce prognozowaną przyszłość otwartych danych oraz kwestie, na jakie warto zwrócić uwagę planując swoje kolejne działania.

Poniżej znajduje się lista 16 krótkich sesji szkoleniowych przygotowanych dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej na temat otwartych danych. Sesje odpowiadają 16 modułom e-uczenia się opracowanym przez EPD. Każda sesja jest poświęcona odrębnemu aspektowi szkolenia z otwartych danych. Sesje są kierowane do użytkowników na wszystkich poziomach – od nowicjuszy do ekspertów.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty i solidne podstawy we wszystkich aspektach otwartych danych, najlepiej przejść przez wszystkie 16 modułów w takiej kolejności, w jakiej są prezentowane. Można też wybrać konkretny temat i przejść od razu do wybranego modułu.

Korzystanie z materiałów szkoleniowych

Europejski Portal Danych nie zatwierdza w żaden sposób wykorzystania udostępnionych materiałów szkoleniowych. Szkoleniowiec może korzystać z tych materiałów wedle własnego uznania, ale ich wykorzystanie nie może być przedstawiane jako wyraz poglądów czy stanowisko Komisji Europejskiej, Europejskiego Portalu Danych czy instytucji partnerskich zaangażowanych w tworzenie portalu.

Treść dostępna wyłącznie w języku angielskim