eLearning | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
An tairseach oifigiúil um shonraí Eorpacha

eLearning

Fáilte go clár ríomhfhoghlama na Tairsí Sonraí Oscailte. Tugann ár n-inneachar ar líne tús eolais simplí soiléir duit ar shonraí oscailte, cabhraíonn sé leat oiliúint a chur ar fáil ar bhunriachtanais na sonraí oscailte agus cuireann sé ábhair thacaíochta ar fáil a oireann do do riachtanais

Tugann an clár ríomhfhoghlama tús eolais duit ar gach gné de shonraí oscailte. Foghlaimeoidh tú faoi shainmhínithe a bhaineann leis an gcoineapa agus léifidh tú scéalta ratha ó gach cearn den Eoraip. Tugaimid isteach mórthreochtaí i sonraí oscailte agus mínítear an tslí ar féidir le daoine iad a fhoilsiú, a rochtain agus a úsáid. Ar deireadh, dírímid ar thodhchaí na sonraí oscailte agus spreagaimid tú le smaoineamh ar na chéad chéimeanna eile do do chuid oibre féin.

Gheobhaidh tú thíos liosta de 16 sheisiún gearra oiliúna atá deartha do dhuine ar bith ar mian leis tuilleadh a fháil amach faoi shonraí oscailte. Comhfhreagraíonn na seisiúin do na 16 mhodúl ríomhfhoghlama a dhear an EDP. Clúdaíonn gach seisiún gné ar leith d’oiliúint sonraí oscailte. Oireann an seisiún do gach leibhéal ón tosaitheoir iomlán go dtí an saineolaí.

Gheofar na torthaí is fearr ach na 16 mhodúl a dhéanamh san ord ceart chun tuiscint chuimsitheach a fháil ar gach gné de shonraí oscailte. Nó, más fearr leat topaic ar leith a roghnú, tá fáilte romhat dul ar aghaidh díreach chuig an modúl seo.

Ár n-ábhair oiliúna a úsáid

Ní thairgeann an Tairseach Sonraí Oscailte aon fhormhuiniú don úsáid a bhaineann tú as na hábhair oiliúna atá iontu. Faoi lánrogha an oiliúnóra aonair a úsáidtear na hábhair i gcónaí agus níor chóir iad é a léiriú mar thuairimí nó mar sheasamh an Choimisiúin Eorpaigh, na Tairsí Sonraí Oscailte nó na hinstitiúídí comhpháirteacha atá bainteach le cruthú na tairsí.

Is i mBéarla amháin atá an t-inneachar seo ar fáil