Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Přejít k hlavnímu obsahu
European data
data.europa.eu
Oficiální portál evropských dat

Přehled

Závazek výzkumu a zjišťování otevřených dat je pro Evropský datový portál zcela klíčový. V této části najdete celou sbírku výstupů výzkumu, které projekt od svého založení získal, až po nejnovější zprávy a proslulé cvičení Zralost otevřených dat, které každý rok provádíme. Kromě toho nabízíme vybrané relevantní výzkumy a dokumenty od jiných institucí.

Open data maturity

Platnost otevřených dat

K měření vyspělosti otevřených dat v celé Evropě byla vybrána řada ukazatelů. Tyto ukazatele zahrnují úroveň rozvoje vnitrostátních politik podporujících otevřená data, posouzení prvků zpřístupněných na vnitrostátních datových portálech, jakož i očekávaný dopad otevřených dat.

Open data impact

Data v EU a ve světě

Přečtěte se naše informativní a inspirativní články, které vznikly za použití dat z veřejných úložišť. Články (také za pomoci vizualizace dat) prezentují širokou škálu témat a nabízejí vhled např. do problematiky životní prostředí, společnosti nebo ekonomiky. 

News

Zprávy

Přečtěte si nejnovější aktuality ze světa otevřených dat. Články informují o nejnovějších akcích, publikacích, právním a technickém vývoji, výzkumu atd.

Newsletter

Newsletter

Měsíční přehled nejdůležitějších zpráv, článků „Data v našem životě“, akcí a publikací týkajících se otevřených dat.

Studies

Studie

Soubor dokumentů, které se zabývají různými relevantními tématy týkajícími se otevřených dat, jako jsou překážky v práci s otevřenými daty, datové sady s vysokou hodnotou a sdílení dat mezi podniky a veřejnou správou.

Country insights

Poznatky o zemi

Tato část nabízí poznatky o stavu otevřených dat v evropských zemích. Obsahuje informace o národních portálech otevřených dat jednotlivých zemí, úrovni zralosti otevřených dat, případech použití, katalogy, události, zprávy, novinky, webináře a rozhovory a otevřených datech.