Ελλάδα | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Ιστολόγια από: Ελλάδα

Skip results of view Country Insight Blogs

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άρθρα στο ιστολόγιο

Use cases in: Ελλάδα

Skip results of view Use cases
  • Περιβάλλον

geoFluxusPDF

geoFluxus is an application that connects regional industrial waste producers with respective waste treatment facilities. It is a unique platform that maps, analyses and predicts where, how and which materials can be saved from becoming waste.
  • Γεωργία, αλιεία, δασοκομία και τρόφιμα

Ex MachinaPDF

Ex Machina is a company that provides weather and environmental hyper-local data for weather sensitive industries. The company aims to enable companies, organisations and public bodies to generate actionable insights for improving operations and safeguarding citizen's and environmental well-being.

  • Γεωργία, αλιεία, δασοκομία και τρόφιμα

AgroknowPDF

Agroknow focuses on knowledge management and research on knowledge-intensive technology innovations for agriculture, food, and biodiversity. Organisations and people can get support on how to address societal and environmental challenges using solutions that are informed and enhanced by high-quality data, as Agroknow has an extensive experience in building services for the agricultural community.

Εκθέσεις σε: Ελλάδα

Skip results of view Τεκμηρίωση
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2023
Improving data publishing by open data portal managers and owners
(0.59 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2022
Open data best practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine
(2.05 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2021
Data sharing as a service: will data services remove intellectual property rights from the picture, and at what cost?
(0.39 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI Platform PSI Scoreboard
(0.14 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI platform scoreboard
(0.28 - PDF)
Λήψη

Εκδηλώσεις ανοικτών δεδομένων σε: Ελλάδα

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Open Data News in: Ελλάδα

Skip results of view Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα
Discover the key insights of the Panel Discussion on Data Ownership

Discover the key insights of the Panel Discussion on Data Ownership

Last Friday on the 8 th of December, the data.europa academy hosted a compelling session, gathering a panel of industry experts and thought leaders to navigate the complexities of data ownership. This insightful forum focused on carefully examining specific data categories - provided, generated, observed, derived, and inferred - each potentially affected by the recently adopted Data Act on September 24th. Notably, the Data Act seamlessly aligns with the Data Governance Act , both critical parts of the broader European Strategy for Data . European Strategy for Data. Experts from different
Celebrating Human Rights day on 10 December

Celebrating Human Rights day on 10 December

10 December commemorates Human Rights Day , honouring the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . This landmark document, proclaimed by the United Nations General Assembly in 1948, stands as a testament to the intrinsic rights and freedoms for all individuals, irrespective of race, religion, opinion, or status. This year's theme, 'Dignity, Freedom, and Justice for All,' reiterates the global commitment to universal human rights, emphasising dignity, equality, and justice across the globe. Within this celebration, the UN spearheads a year-long initiative

ERA Factsheets: Unlocking railway data

The European Union Agency for Railways (ERA) has taken significant steps towards its mission of fostering a sustainable and safe railway system without frontiers. At a dedicated press briefing yesterday, ERA announced the official launch of the ERA Railway Factsheets , an intuitive tool providing railway statistics and insights from several sources in an accessible format. Importantly, ERA presented its fundamental work on linked data and the ERA knowledge graph , a data architecture that reduces fragmentation and enables efficiency gains for the entire European railway sector. The ERA
Release of the Geospatial Trends 2023 report

Release of the Geospatial Trends 2023 report

Central to the European Commission's agenda for innovation and progress is a firm commitment to leveraging geospatial data and harnessing Artificial Intelligence's (AI) power. The recent report, 'Geospatial Trends 2023: Opportunities for data.europa.eu,' delves into emerging trends in the geospatial community, aiming to explore the transformative potential of geospatial trends and AI integration, reshaping the landscape of data-driven initiatives. The report emphasises the versatile applications of geospatial data in addressing global challenges, spanning maps, satellite imagery, and location