Μολδαβία | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Ιστολόγια από: Μολδαβία

Skip results of view Country Insight Blogs

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άρθρα στο ιστολόγιο

Use cases in: Μολδαβία

Skip results of view Use cases
  • Κυβέρνηση και δημόσιος τομέας

MTenderPDF

MTender is a website created by the Ministry of Finance of the Republic of Moldova and provides electronic public procurement records to increase efficiency of spending, and contribute to transparency of the state’s budget. As a digital service, it shortens the time between procurement planning and payment, as well as the time for tenders, and waiting times for suppliers and contractors.
  • Παιδεία, πολιτιστικά θέματα και αθλητισμός

AflaMDPDF

At AflaMD information and ratings on educational institutions in the Republic of Moldova are published. This includes data, such as ratings, statistics, budgets, locations, and contact information. Additionally, questions can be submitted online and answers are provided by the ministry.

  • Κυβέρνηση και δημόσιος τομέας

Budget StoriesPDF

Budget Stories improves government transparency

Εκθέσεις σε: Μολδαβία

Skip results of view Τεκμηρίωση
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2023
Improving data publishing by open data portal managers and owners
(0.59 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2022
Open data best practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine
(2.05 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2021
Data sharing as a service: will data services remove intellectual property rights from the picture, and at what cost?
(0.39 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI platform scoreboard
(0.28 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI Platform PSI Scoreboard
(0.14 - PDF)
Λήψη

Εκδηλώσεις ανοικτών δεδομένων σε: Μολδαβία

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Open Data News in: Μολδαβία

Skip results of view Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα
Discover the key insights of the Panel Discussion on Data Ownership

Discover the key insights of the Panel Discussion on Data Ownership

Last Friday on the 8 th of December, the data.europa academy hosted a compelling session, gathering a panel of industry experts and thought leaders to navigate the complexities of data ownership. This insightful forum focused on carefully examining specific data categories - provided, generated, observed, derived, and inferred - each potentially affected by the recently adopted Data Act on September 24th. Notably, the Data Act seamlessly aligns with the Data Governance Act , both critical parts of the broader European Strategy for Data . European Strategy for Data. Experts from different
Celebrating Human Rights day on 10 December

Celebrating Human Rights day on 10 December

10 December commemorates Human Rights Day , honouring the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . This landmark document, proclaimed by the United Nations General Assembly in 1948, stands as a testament to the intrinsic rights and freedoms for all individuals, irrespective of race, religion, opinion, or status. This year's theme, 'Dignity, Freedom, and Justice for All,' reiterates the global commitment to universal human rights, emphasising dignity, equality, and justice across the globe. Within this celebration, the UN spearheads a year-long initiative

ERA Factsheets: Unlocking railway data

The European Union Agency for Railways (ERA) has taken significant steps towards its mission of fostering a sustainable and safe railway system without frontiers. At a dedicated press briefing yesterday, ERA announced the official launch of the ERA Railway Factsheets , an intuitive tool providing railway statistics and insights from several sources in an accessible format. Importantly, ERA presented its fundamental work on linked data and the ERA knowledge graph , a data architecture that reduces fragmentation and enables efficiency gains for the entire European railway sector. The ERA
Release of the Geospatial Trends 2023 report

Release of the Geospatial Trends 2023 report

Central to the European Commission's agenda for innovation and progress is a firm commitment to leveraging geospatial data and harnessing Artificial Intelligence's (AI) power. The recent report, 'Geospatial Trends 2023: Opportunities for data.europa.eu,' delves into emerging trends in the geospatial community, aiming to explore the transformative potential of geospatial trends and AI integration, reshaping the landscape of data-driven initiatives. The report emphasises the versatile applications of geospatial data in addressing global challenges, spanning maps, satellite imagery, and location