Trasparenza - Pagamenti Pubbliċi | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Il-portal uffiċjali għad-data Ewropea

Trasparenza - Pagamenti Pubbliċi

Din l-app, għalissa disponibbli bil-Grieg biss, tislet u tipproċessa d-data mis-Sistema ta’ Skambju ta’ Informazzjoni dwar il-VAT (VIES) u mill-portal Grieg “DIAVGEIA”(https://diavgeia.gov.gr/).
Għandek bżonn konnessjoni tal-internet għall-ipproċessar tad-data.
(Jekk m’hemmx konnessjoni, l-utenti jistgħu jdaħħlu d-data mitluba li mbagħad tiġi pproċessata hekk kif ikun hemm konnessjoni tal-internet.)
X'tagħmel l-app?
• tivverifika l-validità ta' TIN (Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa)
• issib l-isem assoċjat ma’ TIN (jekk irreġistrat fil-VIES jew f’“DIAVGEIA”)
• issib it-TIN għall-ismijiet (jew partijiet mill-ismijiet)
• issib l-indirizz (kif irreġistrat fil-VIES) tal-kumpaniji (TINs korporattivi biss)
• turi fejn tinsab il-kumpanija fuq Google Maps
• tgħodd il-pagamenti totali (somma) għat-TIN(s) magħżul(a)
• tgħodd in-numru ta’ ordnijiet ta’ pagament għal kull TIN
• tissejvja r-riżultati f’fajl (Excel) fuq l-apparat tiegħek
• tibgħat ir-riżultati bl-email.
L-app hi bla ħlas u ma fihiex reklami.
L-app hi mmirata l-aktar għal dawk li:
• jixtiequ jivverifikaw il-validità ta’ TIN
• qed ifittxu t-TIN(s) ta’ kumpanija
• qed ifittxu l-kwartieri ġenerali (l-indirizz/il-post fuq il-mappa) tal-kumpaniji (TIN korporattiv)
• jimmonitorjaw sett ta’ pagamenti TIN.

Publication Date
Nature
Applikazzjoni
Charge
BLA ĦLAS
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
Malti (mt)

Text of this article