Przejrzystość – płatności publiczne | data.europa.eu
Przejdź do treści
European data
data.europa.eu
Oficjalny portal europejskich danych

Przejrzystość – płatności publiczne

Aplikacja, dostępna aktualnie tylko w języku greckim, pobiera i przetwarza dane z systemu wymiany informacji o VAT (VIES) oraz z greckiego portalu „DIAVGEIA” (https://diavgeia.gov.gr/).
Do przetwarzania danych potrzebne jest połączenie z internetem.
(Jeżeli nie ma połączenia, użytkownicy mogą wprowadzić wymagane dane. Zostaną one przetworzone po połączeniu z internetem.)
Co można zrobić dzięki aplikacji?
• Sprawdzić ważność numeru NIP (numer identyfikacji podatkowej)
• znaleźć nazwę podmiotu powiązaną z numerem NIP (jeżeli podmiot jest zarejestrowany w VIES lub „DIAVGEIA”)
• znaleźć numery NIP odpowiadające danym nazwom podmiotów (lub częściom nazw)
• znaleźć adres (zarejestrowany w VIES) przedsiębiorstwa (tylko NIP przedsiębiorstw)
• znaleźć przedsiębiorstwo na mapach Google
• wyliczyć całkowite płatności (sumy) dla wybranego numeru NIP
• wyliczyć liczbę zleceń płatniczych dla każdego numeru NIP
• zapisać wyniki w pliku (Excel) na swoim urządzeniu
• przesłać wyniki e-mailem.
Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera reklam.
Aplikacja skierowana jest głównie do osób, które:
• chcą sprawdzić ważność numeru NIP
• szukają numeru NIP przedsiębiorstwa
• poszukują siedziby (adres/lokalizacja na mapie) przedsiębiorstw (numer NIP przedsiębiorstwa)
• monitorują zestawy płatności NIP.

Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera reklam.

Aplikacja skierowana jest głównie do osób, które:
• chcą sprawdzić ważność numeru VAT
• szukają numeru VAT przedsiębiorstwa
• poszukują siedziby (adres/lokalizacja na mapie) przedsiębiorstw (podatek VAT od przedsiębiorstw)
• monitorują zestawy płatności VAT.

Publication Date
Nature
Aplikacja
Charge
BEZPŁATNE
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
polski (pl)

Text of this article