Διαύγεια – Εύρεση πληρωμών (ιδιωτών/επιτηδευματιών/εταιρειών) με βάση την επωνυμία ή το ΑΦΜ τους | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Διαύγεια – Εύρεση πληρωμών (ιδιωτών/επιτηδευματιών/εταιρειών) με βάση την επωνυμία ή το ΑΦΜ τους

Η εφαρμογή αυτή, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στα ελληνικά, αντλεί και επεξεργάζεται δεδομένα από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών VIES και την ελληνική πύλη «Δι@ύγεια» (https://diavgeia.gov.gr/).
Για την επεξεργασία χρειάζεστε σύνδεση με το διαδίκτυο.
(Αν δεν υπάρχει σύνδεση, μπορείτε να κάνετε καταχωρίσεις και να τις επεξεργαστείτε μόλις υπάρξει σύνδεση.)
Τι κάνει η εφαρμογή;
• επαληθεύει την εγκυρότητα Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
• βρίσκει την επωνυμία που συνδέεται με έναν ΑΦΜ (εάν έχει καταχωριστεί στο VIES ή στη Δι@ύγεια)
• βρίσκει τον ΑΦΜ για κάθε επωνυμία (ή μέρος της)
• βρίσκει την έδρα (όπως έχει καταχωριστεί στο VIES) της σχετικής εταιρείας (ΑΦΜ επιχειρήσεων)
• δείχνει πού βρίσκεται η εταιρεία στους χάρτες Google
• υπολογίζει το σύνολο των πληρωμών (άθροισμα) για τον ΑΦΜ που επιλέγετε
• υπολογίζει τον αριθμό των εντολών πληρωμής για κάθε ΑΦΜ
• αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε αρχείο (Excel) στη συσκευή σας
• στέλνει τα αποτελέσματα με email

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και δεν περιέχει διαφημίσεις.
Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε όσους:
• επιθυμούν να ελέγξουν την εγκυρότητα ενός ΑΦΜ
• αναζητούν τον ΑΦΜ μιας εταιρείας
• αναζητούν την έδρα (διεύθυνση/θέση στον χάρτη) εταιρειών (ΑΦΜ επιχειρήσεων)
• παρακολουθούν ένα σύνολο πληρωμών για έναν (ή περισσότερους) ΑΦΜ.

Publication Date
Nature
Εφαρμογή
Charge
ΔΩΡΕΑΝ
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
ελληνικά (el)

Text of this article