Прозрачност — публични плащания | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

Прозрачност — публични плащания

Това приложение, налично засега само на гръцки език, извлича и обработва данни от VIES (системата за обмен на информация за ДДС) и от гръцкия портал „DIAVGEIA“ (https://diavgeia.gov.gr/).
За обработване на данните е необходима интернет връзка.
(Ако нямат интернет връзка, потребителите могат да въведат съответните данни, които ще бъдат обработени веднага щом е налице връзка с интернет.)
Какво прави приложението?
• проверява валидността на TIN (данъчен идентификационен номер)
• намира името, свързано с TIN (ако е регистрирано във VIES или „DIAVGEIA“)
• намира TIN за имена (или части от имена)
• намира адреса (ако е регистриран във VIES) на дружества (само корпоративни TIN)
• показва къде се намира дружеството на Google Maps
• изчислява общите плащания (сума) за избраните TIN
• изчислява броя на платежните нареждания за всеки TIN
• запазва резултатите във файл (Excel) на вашето устройство
• изпраща резултатите по електронната поща.
Приложението е безплатно и не съдържа реклами.
То е насочено главно за тези, които:
• искат да проверят валидността на TIN
• търсят TIN на дружество
• търсят седалището (адрес/място на картата) на дадено дружество (корпоративен TIN)
• наблюдават набор от плащания по TIN.

Publication Date
Nature
Приложение
Charge
Безплатно
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
Български (bg)

Text of this article