Gennemsigtighed vedrørende offentlige betalinger | data.europa.eu
Gå til hovedindhold
European data
data.europa.eu
Den officielle portal for europæiske data

Gennemsigtighed vedrørende offentlige betalinger

Denne app, som indtil videre kun findes på græsk, uddrager og behandler data fra EU's momsinformationsudvekslingssystem VIES og fra den græske portal "DIAVGEIA" (https://diavgeia.gov.gr/)
Det er nødvendigt med en internetforbindelse for at behandle dataene.
(Hvis der ikke er nogen internetforbindelse, kan brugeren indtaste de ønskede data, som så bliver behandlet, når der igen er forbindelse.)
Hvad gør appen?
• verificerer skatteregistreringsnummerets (TIN) gyldighed
• finder det navn, der er knyttet til et skatteregistreringsnummer (hvis det er registreret i VIES eller "DIAVGEIA")
• finder skatteregistreringsnumre, der er knyttet til navne (eller dele af navne)
• finder adresser (som registreret i VIES) for virksomheder (kun TIN vedr. firmaer)
• viser, hvor virksomheden ligger på Google Maps
• viser de samlede betalinger (summen) for de valgte skatteregistreringsnumre
• viser det samlede antal betalingsordrer for hvert skatteregistreringsnummer
• gemmer resultaterne i en Excel-fil på din enhed
• sender e-mail om resultaterne.
Appen er gratis og viser ikke annoncer.
Appen er primært rettet mod personer, der:
• ønsker at verificere gyldigheden af et skatteregistreringsnummer
• søger efter et selskabs skatteregistreringsnummer
• søger efter virksomheders hovedsæde (adresse/sted på kort) (firmaers TIN)
• overvåger en række TIN-betalinger.

Publication Date
Nature
Applikation
Charge
GRATIS
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
dansk (da)

Text of this article