Transparentnost – javna plaćanja | data.europa.eu
Skoči na glavni sadržaj
European data
data.europa.eu
Službeni portal za europske podatke

Transparentnost – javna plaćanja

Aplikacija (zasad dostupna samo na grčkom) povlači i obrađuje podatke iz sustava za razmjenu informacija o PDV-u (VIES) i s grčkog portala DIAVGEIA (https://diavgeia.gov.gr/).
Za obradu podataka potrebna je internetska veza.
Korisnici mogu unositi zahtijevane podatke i ako veze nema, a s uređivanjem će se započeti čim je se uspostavi.
Funkcionalnosti aplikacije
• provjeravanje valjanosti poreznog identifikacijskog broja
• pronalaženje imena povezanog s poreznim identifikacijskim brojem (ako je registrirano u VIES-u ili DIAVGEIA-ji)
• pronalaženje poreznog identifikacijskog broja za imena (ili dijelove imena)
• pronalaženje adrese (kako je registrirana u VIES-u) trgovačkih društava (samo za porezne identifikacijske brojeve trgovačkih društava)
• prikaz lokacije trgovačkog društva na Google Mapsu
• zbrajanje uplata za odabrane porezne identifikacijske brojeve
• brojanje naloga za plaćanje za svaki porezni identifikacijski broj
• pohrana rezultata u datoteku (Excel) na uređaju korisnika
• slanje rezultata e-poštom.
Aplikacija je besplatna i ne sadržava oglase.
Aplikacija je uglavnom namijenjena onima koji:
• žele provjeriti valjanost poreznog identifikacijskog broja
• žele doznati porezne identifikacijske brojeve trgovačkih društava
• traže adresu / lokaciju na karti sjedišta trgovačkih društava (porezni identifikacijski broj trgovačkih društava)
• prate skup uplata povezanih s određenim poreznim identifikacijskim brojem.

Publication Date
Nature
Aplikacija
Charge
BESPLATNO
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
hrvatski (hr)

Text of this article