Trédhearcacht – Íocaíochtaí Poiblí | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
An tairseach oifigiúil um shonraí Eorpacha

Trédhearcacht – Íocaíochtaí Poiblí

An aip seo, ar as Gréigis amháin atá sí le fáil faoi láthair, baineann sí sonraí amach ón gcóras malartaithe faisnéise CBL (VIES) agus ón tairseach Ghréagach “DIAVGEIA” (https://diavgeia.gov.gr/) agus déanann sí iad a phróiseáil.
Tá gá le ceangal idirlín chun sonraí a phróiseáil.
(Mura bhfuil ceangal idirlín ag aon úsáideoir, is féidir leis na sonraí atá iarrtha a chur isteach agus déanfar iad a phróiseáil a luaithe a bheidh ceangal idirlín ar fáil arís.)
Déanann an aip na nithe seo a leanas:
• bailíocht uimhreach aitheantais cánach (TIN) a fhíorú
• an t-ainm a aimsiú a bhaineann le TIN (má tá sé cláraithe in VIES nó “DIAVGEIA”)
• an TIN a aimsiú le haghaidh ainmneacha (nó codanna d’ainmneacha)
• seoltaí cuideachtaí (TIN corparáideach amháin) a aimsiú (faoi mar atá siad cláraithe in VIES)
• an áit a bhfuil an chuideachta lonnaithe a léiriú ar Google Maps
• líon iomlán na n-íocaíochtaí a chomhaireamh don TIN/do na TINanna a roghnaítear
• líon na n-orduithe íocaíochta a chomhaireamh do gach TIN
• sábhálann sí na torthaí i gcomhad (Excel) ar do ghléas féin
• na torthaí a sheoladh le ríomhphost.
Tá an aip ar fáil saor in aisce agus níl fógraí inti.
Tá an aip dírithe orthu siúd:
• a dteastaíonn uathu bailíocht TIN a fhíorú
• atá ag lorg TIN/TINanna cuideachta
• atá ag lorg ceanncheathrúna (seoladh/suíomh ar an léarscáil) cuideachtaí (TIN corparáideach)
• a dhéanann faireachán ar shraith íocaíochtaí TIN.

Publication Date
Nature
Feidhmchlár
Charge
SAOR IN AISCE
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
Gaeilge (ga)

Text of this article