Transparentnost – veřejné platby | data.europa.eu
Přejít k hlavnímu obsahu
European data
data.europa.eu
Oficiální portál evropských dat

Transparentnost – veřejné platby

Tato aplikace, která je prozatím k dispozici pouze v řečtině, extrahuje a zpracovává údaje ze systému výměny informací o DPH (VIES) a z řeckého portálu DIAVGEIA (https://diavgeia.gov.gr/).
Ke zpracovávání dat je třeba připojení k internetu.
(I když uživatelé připojení zrovna nemají, mohou požadované údaje přesto vložit. Ty budou zpracovány, jakmile bude k dispozici internetové připojení.)
Co vše aplikace dělá?
• ověřuje platnost daňového identifikačního čísla (DIČ)
• najde jméno spojené s DIČ (je-li zapsáno v systému VIES nebo DIAVGEIA)
• najde DIČ pro konkrétní jméno (nebo jeho část)
• najde sídlo (jak je registrováno v systému VIES) společnosti (pouze DIČ právnických osob)
• zobrazí na stránkách Google Maps, kde se společnost nachází
• vypočítá celkovou platbu (součet) u zvoleného DIČ
• vypočítá počet platebních příkazů pro každé DIČ
• uloží na vašem zařízení výsledky do souboru Excel
• zašle výsledky elektronickou poštou
Aplikace je bezplatná a neobsahuje inzerci.
Aplikace je určena těm, kdo:
• chtějí ověřit platnost DIČ
• hledají DIČ konkrétní společnosti
• hledají sídlo (adresu nebo místo na mapě) konkrétní společnosti (DIČ právnických osob)
• monitorují soubor plateb DPH.

Publication Date
Nature
Aplikace
Charge
ZDARMA
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
čeština (cs)

Text of this article