Preglednost – Javna plačila | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Uradni portal za evropske podatke

Preglednost – Javna plačila

Aplikacija, ki je trenutno na voljo samo v grščini, pripravlja izvlečke in obdeluje podatke iz sistema izmenjave podatkov o DDV (sistem VIES) in iz grškega portala DIAVGEIA (https://diavgeia.gov.gr/).
Za obdelavo podatkov je potrebna internetna povezava.
(Če ni povezave, lahko uporabniki vpišejo zahtevane podatke, ki bodo obdelani, čim bo povezava vzpostavljena.)
Funkcionalnosti aplikacije
• preverja veljavnost identifikacijske številke gospodarskega subjekta (TIN)
• poišče ime, povezano z davčno številko (če je registrirana v sistemu VIES ali DIAVGEIA)
• poišče številko TIN za imena (ali dele imen)
• poišče naslov (kot je registriran v sistemu VIES) gospodarskih družb (samo za številke TIN gospodarskih subjektov)
• pokaže lokacijo družbe na zemljevidu Google Maps
• prešteje skupna plačila (vsota) za izbrano številko TIN
• prešteje število plačilnih nalogov za vsako številko TIN
• shrani rezultate v datoteko (Excel) na vaši napravi
• pošlje rezultate z elektronsko pošto
Aplikacija je brezplačna in ne vsebuje oglasov.
Namenjena je predvsem vsem, ki:
• želijo preveriti veljavnost številke TIN
• iščejo številko TIN gospodarske družbe
• iščejo sedež (naslov/lokacija na zemljevidu) gospodarskih družb (številka TIN gospodarskega subjekta)
• spremljajo sklop plačil, povezanih s številko TIN

Publication Date
Nature
Aplikacija
Charge
BREZPLAČNO
Author
NICHOLAS KOSKINAS
Data Source
Https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Https://diavgeia.gov.gr/
Functionality
Comparative results
Information analysis
Statistics
Application from EU / Third party
EU
Language
slovenščina (sl)

Text of this article