Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Gå til hovedindhold
European data
data.europa.eu
Den officielle portal for europæiske data

Oversigt

Den forpligtelse, som Den Europæiske Dataportal er pålagt til forskning og læring om åbne data, er helt afgørende. I dette afsnit finder du resultaterne af samtlige de undersøgelser, som projektet har gennemført siden oprettelsen, frem til de seneste rapporter og den anerkendte Open Data Maturity "landscaping"-undersøgelse, som vi gennemfører årligt. Derudover stiller vi en række relevante undersøgelser og dokumenter til rådighed fra andre institutioner.

Open data maturity

Åbne datas modenhed

Der er udvalgt en række indikatorer til at måle modenheden af åbne data i hele Europa. Disse indikatorer dækker udviklingsniveauet for nationale politikker til fremme af åbne data, en vurdering af de funktioner, der stilles til rådighed på nationale dataportaler, samt den forventede effekt af åbne data.

Open data impact

Datahistorier

Udforsk vores informative og inspirerende artikler, der bygger på data fra offentlige registre. De illustreres med datavisualiseringer og giver indblik i en lang række emner såsom miljø, samfund eller økonomi.

News

Nyheder og højdepunkter

Læs om de seneste opdateringer fra de åbne datas verden. Artiklerne oplyser om de seneste arrangementer og publikationer, den retlige og tekniske udvikling, ny forskning mv.

Newsletter

Newsletter

En månedlig oversigt over de vigtigste nyheder, datahistorier, arrangementer og publikationer vedrørende åbne data.

Studies

Undersøgelser

En samling af dokumenter, der behandler forskellige emner med relevans for åbne data, f.eks. hindringer for at arbejde med åbne data, datasæt af høj værdi og datadeling mellem virksomheder og myndigheder.

Country insights

Landebeskrivelser

Dette afsnit indeholder beskrivelser af status for åbne data i lande i Europa. Afsnittet indeholder oplysninger om landenes nationale portal for åbne data, omfanget af modenheden af åbne data, brugstilfælde, kataloger, begivenheder, rapporter, nyheder, webinarer, og interview om åbne data.