Kas yra atvirieji duomenys? | data.europa.eu
Pereiti į pagrindinį turinį
European data
data.europa.eu
Oficialus Europos duomenų portalas

Kas yra atvirieji duomenys?

Europos duomenų portalas renka metaduomenis, susijusius su viešojo sektoriaus informacija, kuri pateikiama Europos šalių viešųjų duomenų portaluose. Tai taip pat apima informaciją apie duomenų teikimą ir pakartotinio duomenų naudojimo naudą.

Atvirieji (valdžios) duomenys – tai informacija, kurią renka, rengia arba perka viešojo sektoriaus institucijos (dar vadinama viešojo sektoriaus informacija) ir kurią galima laisvai pakartotinai naudoti bet kokiu tikslu. Naudojimo sąlygos yra nurodomos licencijoje. Šie atvirųjų duomenų principai išsamiai apibūdinami portale „Open Definition“.

Viešojo sektoriaus informacija – tai viešojo sektoriaus turima informacija. Direktyva dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo nustatomas bendras teisinis pagrindas Europos valdžios duomenų rinkai. Jis pagrįstas pagrindiniais vidaus rinkos ramsčiais: laisvu duomenų judėjimu, skaidrumu ir sąžininga konkurencija. Svarbu paminėti, kad ne visa viešojo sektoriaus informacija yra atvirieji duomenys.

Sužinokite daugiau apie VSI direktyvą ir kitą Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato su teisėkūros procedūra nesusijusią veiklą šioje srityje.

Duomenų naudojimo nauda

Atvirųjų duomenų nauda yra įvairi: nuo veiksmingesnio viešojo administravimo, ekonomikos augimo privačiajame sektoriuje iki didesnės socialinės gerovės.

Atvirieji duomenys gali padėti pagerinti veiklos efektyvumą ir padidinti viešųjų paslaugų veiksmingumą. Didesnio viešųjų paslaugų procesų ir teikimo veiksmingumo galima pasiekti sektoriams keičiantis duomenimis, kurie, pavyzdžiui, gali padėti nustatyti nereikalingas išlaidas.

Ekonomika gali gauti naudos dėl lengvesnės prieigos prie informacijos, turinio bei žinių ir taip prisidėti prie inovatyvių paslaugų plėtros ir naujų verslo modelių kūrimo.

Socialinė gerovė gali būti padidinta visuomenei naudojantis skaidresne ir prieinamesne informacija. Atvirieji duomenys gerina bendradarbiavimą, dalyvavimą ir socialinę inovaciją.

Nuotrauka
Benefits of Using Data

 

Ekonomika gali gauti naudos dėl lengvesnės prieigos prie informacijos, turinio bei žinių ir taip prisidėti prie inovatyvių paslaugų plėtros ir naujų verslo modelių kūrimo.

Manoma, kad 2016 m. atvirųjų duomenų tiesioginės rinkos dydis 28+ ES šalyse siekė 55,3 mlrd. EUR. 2016–2020 m. rinka išaugs 36,9 % ir 2020 m., atsižvelgiant į infliaciją, sieks 75,7 mlrd. EUR. Apskaičiuota, kad 2016–2020 m. bendras tiesioginės rinkos dydis sieks 325 mlrd. EUR.

Nuotrauka
Direct market size

 

Nuotrauka
Jobs created

 

Naujos darbo vietos kuriamos skatinant ekonomikos augimą ir didėjant personalo, galinčio dirbti su duomenimis, paklausai. 2016 m. 28+ ES šalių privačiajame sektoriuje buvo 75 000 darbo vietų, susijusių su atviraisiais duomenimis. Iki 2020 m. šis skaičius augs iki kiek mažiau nei 100 000 darbo vietų atvirųjų duomenų sektoriuje. Iki 2020 m. šiame sektoriuje bus sukurta beveik 25 000 naujų darbo vietų.

Atvirieji duomenys gali padėti pagerinti viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą. Didesnio viešųjų paslaugų procesų ir teikimo veiksmingumo galima pasiekti sektoriams keičiantis duomenimis ir suteikiant greitesnę prieigą prie informacijos. Prognozuojama, kad 2020 m. 28+ ES šalys bendrai sutaupys 1,7 mlrd. EUR.

Nuotrauka
Saved in costs

 

Atvirieji duomenys užtikrina didesnį veiksmingumą, nes naudojami tikralaikiai duomenys, kurie suteikia galimybę lengvai gauti informaciją, o tai padeda priimti individualius sprendimus. Išsamiau nagrinėjami trys atvejų tyrimai: kaip atvirieji duomenys gali gelbėti gyvybes, kaip jie gali būti naudojami laiko taupymui ir kaip jie padeda siekiant teigiamo poveikio aplinkai. Pavyzdžiui, dėl greičiau atliekamo gaivinimo atvirieji duomenys gali padėti išgelbėti 7 000 gyvybių per metus. Be to, atvirųjų duomenų taikymas eismo srityje gali 629 mln. valandų sutrumpinti laukimo laiką ES keliuose.  

Nuotrauka
Better Decisions

Atvirųjų duomenų naudos ekonominio tyrimo išvadų santrauka pateikiama čia:

Read more

Duomenų naudojimo kontrolinis sąrašas

Important steps to go through before using the data.

Having access to data is a first step. Data is not an end in itself. Data can be used in different ways and for different purposes. Data can also be available with different licences, formats and quality.

Your purpose

Define your purpose: There are different purposes for which the use of Open Data can add value to your activities. It can provide insight into a specific topic that you want more information about or even write about (i.e. data journalism). Open Data can also add required information to an application or service, like details about schools if you are developing an application to help find the best school for yourself or your children. Businesses can also use Open Data to improve their customer profiles and are able to fit the needs of their customers better. Whether it is for private or commercial use, Open Data offers a lot of possibilities.

Identify Data labels: If you know for which purpose you need data, it is important to look whether the data fits your needs by looking at the data labels and metadata (data about the data). For example, if you want to build an application that gives advice about the best primary education in the neighbourhood, you need to check whether the data set that you would like to use includes schools that give primary education, covers the specific area you want to include and whether performance indicators are available.

Open licence

Check Openness: Take a look at the licence information provided about the data set. Make sure a licence is available which allows you to make use of the data in the way that you intend (e.g. that commercial re-use is allowed if you develop a commercial application).

Check Attribution requirements: It is possible that the licence states that people who use the data must credit whoever is publishing it, which means that you need to credit the owner when you make your product or service available. This is called attribution.

Check Share-Alike requirements: If it indicates that people who mix the data with other data have to also release the results as Open Data, you are obliged to publish your own data under a similar licence after adding other data to the original source. This is called share-alike. Make sure that the licence is in line with your purpose for using the data.

Open Licence Assistant

In the absence of a licence, there is no information about the terms and conditions applicable! You may want to contact the owner of the data to check what uses are allowed

File format

After you have decided that a specific data set is exactly what you are looking for, you are probably able to choose to download the datasets in different file formats. Depending on your computer skills, you can choose the file type that is most appropriate. The most common file format for tabular data is ‘.csv’. It allows you to add other information to the file or make calculations with the data. Datasets that can be adjusted are published using an open file format. Most datasets are available in an open file format, but bear in mind that some formats (e.g. ‘.pdf’) are not changeable.

Data Quality

On the page where you want to download the data set, you should find information about the last date the file was modified. If you require data for a specific period of time, you need to check whether information about the time period is provided or it has been updated recently. You should check whether the information you were expecting to find in the file is actually included and you understand the different labels.

Here is a short checklist developed by the Open Data Institute:

Form

 • how has the data been processed?
 • is it in raw or summary form?
 • how will its form affect your analysis/product/application?
 • what syntactic (language) and semantic (meaning) transformations will you need to make?
 • is this compatible with other datasets you have?

Quality

 • how current is the data?
 • how regularly is it updated?
 • do you understand all the fields and their context?
 • for how long will it be published?
 • what is the commitment by the publisher?
 • what do you know about the accuracy of the data?
 • how are missing data handled?

Look around at data.europa.eu and discover how it fits your data needs.