Wat zijn Open Data? | data.europa.eu
Overslaan en naar de inhoud gaan
European data
data.europa.eu
Het officiële portaal voor Europese data

Wat zijn Open Data?

Het Europees dataportaal vergaart en verzamelt de metadata van overheidsinformatie die beschikbaar is op de openbare dataportalen van Europese landen. Het verschaft ook informatie met betrekking tot het verstrekken van data en de voordelen van het hergebruik ervan.

Open (overheids) Data verwijzen naar informatie die is verzameld, geproduceerd of betaald door overheidsdiensten (ook wel overheidsinformatie genoemd) en gratis beschikbaar worden gesteld voor hergebruik voor enig doel. In de licentie worden hiervoor de gebruiksvoorwaarden gedefinieerd. De principes voor Open Data worden in detail beschreven op Open Definitie.

Overheidsinformatie is informatie waarover de overheidssector beschikt. De richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie biedt een gemeenschappelijk juridisch kader voor een Europese markt voor overheidsdata. Deze is opgebouwd rond de belangrijkste pijlers van de interne markt: vrij verkeer van data, transparantie en eerlijke concurrentie. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat niet alle overheidsinformatie Open Data zijn.

Kom meer te weten over de PSI Directive en andere niet-wetgevende activiteiten van DG CONNECT op dit gebied.

De voordelen van Open Data

De voordelen van Open Data zijn divers en variëren van een verbeterde efficiëntie van het openbaar bestuur, economische groei in de particuliere sector tot aan het verbeteren van de maatschappelijke welvaart.

Open Data kunnen prestaties verbeteren en bijdragen aan de efficiëntie van overheidsdiensten. Sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling kan de efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten verhogen, bijvoorbeeld door het in beeld brengenvan onnodige of dubbele uitgaven.

De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo op haar beurt bijdragen door de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

De maatschappelijke welvaart kan worden verbeterd omdat de samenleving baat heeft bij informatie die transparanter en toegankelijker is. Open Data samenwerking verbeteren en sociale participatie verbeteren en innovatie stimuleren.

Afbeelding
Benefits of Using Data

 

De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

Voor 2016 wordt verwacht dat de directe marktomvang voor Open Data 55,3 miljard euro bedraagt voor de EU 28+. Tussen 2016 en 2020 zal de marktomvang stijgen met 36,9%, tot een waarde van 75,7 miljard euro in 2020, met inbegrip van inflatiecorrecties. Voor de periode 2016-2020 wordt de cumulatieve directe marktomvang geraamd op 325 miljard euro.

Afbeelding
Direct market size

 

Afbeelding
Jobs created

 

Er worden nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd door middel van het stimuleren van de economie en grotere vraag naar personeel dat over de vaardigheden beschikt om met data te werken. In 2016 zal de particuliere sector van de EU 28+ 75.000 Open Data-arbeidsplaatsen bieden. Tegen 2020 zal dit aantal toenemen tot iets minder dan 100.000 Open Data-arbeidsplaatsen. Zo worden tegen 2020 bijna 25.000 nieuwe directe Open Data-arbeidsplaatsen gecreëerd.

Open Data kunnen overheidsprestaties verbeteren. De efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten kan worden verhoogd door sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling, wat leidt tot een snellere toegang tot informatie. De cumulatieve kostenbesparing hiervan voor de EU28 + in 2020 wordt geraamd op 1,7 miljard EUR.

Afbeelding
Saved in costs

 

Open Data leiden tot efficiëntieverbeteringen als real-time data worden gebruikt om een toegang tot informatie makkelijk te maken, wat de individuele besluitvorming verbetert. Drie casestudies kunnen in meer detail worden beoordeeld: hoe Open Data levens kunnen redden, hoe ze kunnen worden gebruikt om tijd te besparen en hoe Open Data kunnen helpen om het milieu te verbeteren. Zo hebben Open Data het potentieel om  7.000 levens per jaar te redden door eerder reanimatie te verlenen. Bovendien kan door middel van Open Data toepassingen in het verkeer er 629.000.000 uren onnodige wachttijd worden bespaard op de wegen in de EU. 

Afbeelding
Better Decisions

Hier vindt u een samenvatting van de bevindingen van de economische studie over de voordelen van Open Data:

Read more

Checklist for using data

Belangrijke stappen die u moet doorlopen voor de data te gebruiken.

Toegang verkrijgen tot data is de eerste stap. Data zijn geen doel op zich. Data kunnen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Data kan verkrijgbaar zijn onder verschillende licenties, in verschillende formaten en kwaliteit.


Uw doeleinde

Bepaal uw doeleinde: Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het gebruik van Open Data waarde kan toevoegen aan uw activiteiten. Open Data kunnen inzicht geven in een specifiek onderwerp waarover u meer informatie wilt of waarover u wilt schrijven (bijv. datajournalistiek). Open Data kunnen ook informatie toevoegen aan een toepassing of dienst. Bijvoorbeeld details over scholen als u een toepassing aan het ontwikkelen bent om ouders te helpen de beste school voor hun kinderen te vinden. Bedrijven kunnen Open Data ook gebruiken om hun klantprofielen te verbeteren en zich zo beter aan de behoeften van hun klanten aanpassen. Of het nu voor particulier of commercieel gebruik is, Open Data bieden veel mogelijkheden.

Datalabels identificeren: Als u weet waarvoor u de data nodig heeft, is het belangrijk om te kijken of de welke data bij uw behoefte passen door te kijken naar de metadata (data over de data). Als u bijvoorbeeld een toepassing wilt bouwen die advies geeft over het beste basisonderwijs in de buurt, moet u controleren of de dataset die u wilt gebruiken, scholen omvat die lager onderwijs bieden, het specifieke gebied dat u wilt omvatten en of er prestatie-indicatoren beschikbaar zijn.

Open licentie

Openheid controleren: Bekijk de licentie-informatie die is verstrekt over de dataset. Zorg dat er een licentie beschikbaar is waarmee u gebruik kunt maken van de data op de manier waarop u van plan bent (bijv. dat commercieel hergebruik wordt toegestaan wanneer u een commerciële toepassing ontwikkelt).

Toeschrijving-eisen controleren: Het is mogelijk dat er in de licentie staat dat mensen die de data gebruiken, moeten vermelden wie deze data publiceren, hetgeen betekent dat u de eigenaar vermeldt wanneer u uw product of dienst beschikbaar stelt. Dit heet toeschrijving.

Deel-soortgelijk-eisen controleren: Als wordt aangegeven dat mensen die de Open Data met andere data mengen ook de resultaten hiervan als Open Data moeten vrijgeven, bent u verplicht om ook uw eigen data te onder een soortgelijke licentie publiceren wanneer deze data is toegevoegd aan de originele bron. Dit wordt deel-soortgelijk genoemd. Zorg dat de licentie overeenkomt met uw doeleinde voor het gebruik van de data.

Open Licence Assistant

Als er geen licentie is, is er geen informatie over de voorwaarden en bepalingen van toepassing! U kunt contact opnemen met de eigenaar van de data om te controleren welk gebruik niet is toegestaan.

Bestandsindeling

Nadat u hebt besloten dat een specifieke dataset precies is wat u zoekt, kunt u er waarschijnlijk voor kiezen om de datasets in verschillende bestandsindelingen te downloaden. Afhankelijk van uw computervaardigheden, kunt u het bestandstype kiezen dat het meest geschikt is. De meest gebruikte bestandsindeling voor data in tabelvorm is '.csv'. Hiermee kunt u informatie toevoegen aan het bestand of berekeningen maken met de data. Datasets die kunnen worden aangepast, worden gepubliceerd gebruikmakend van een open bestandsindeling. De meeste datasets zijn verkrijgbaar in een open bestandsindeling, maar houd er rekening mee dat sommige indelingen (bijv.'pdf') niet kunnen worden gewijzigd.

Datakwaliteit

Op de pagina waar u de dataset wilt downloaden, kunt u informatie opzoeken over de laatste datum waarop het bestand is gewijzigd. Als u data voor een bepaalde periode nodig heeft, kunt u zo controleren of de data informatie over de tijdsperiode omvat of onlangs is bijgewerkt. U zal moeten controleren of de informatie die u verwacht te vinden in het bestand, daadwerkelijk is opgenomen en dat u de diverse labels begrijpt.

Hier volgt een korte checklist, ontwikkeld door het Open Data Institute:

Vorm

 • hoe worden de data verwerkt?
 • is het in ruwe of bewerkte vorm?
 • hoe zal de vorm ervan van invloed zijn op uw analyse/product/toepassing?
 • welke syntactische (taal) en semantische (betekenis) transformaties moet u maken?
 • is dit compatibel met andere datasets waarover u beschikt?

Kwaliteit

 • hoe actueel zijn de data?
 • hoe regelmatig worden de data bijgewerkt?
 • begrijpt u alle velden en hun context?
 • voor hoe lang zullen ze worden gepubliceerd? wat weet u over de verbintenis van de uitgever?
 • Wat weet u over de juistheid van de data?
 • hoe wordt er met ontbrekende data omgegaan?

Kijk eens rond op het Europees dataportaal en kom te weten welke data past bij uw behoefte.