Ce sunt datele deschise? | data.europa.eu
Mergi la conţinutul principal
European data
data.europa.eu
Portalul oficial pentru date europene

Ce sunt datele deschise?

Portalul european de date culege metadate aferente informațiilor din sectorul public disponibile pe portalurile de date publice din țările europene. Include, de asemenea, informații despre furnizarea de date și despre beneficiile reutilizării datelor.

Datele deschise (ale administrației) se referă la informațiile colectate, produse sau plătite de organismele publice (denumite și informații din sectorul public) și puse la dispoziție gratuit în vederea reutilizării lor în alte scopuri. Licența precizează termenii de utilizare. Aceste principii care stau la baza datelor deschise sunt descrise detaliat în definiția cunoștințelor deschise.

Informațiile din sectorul public sunt informații deținute de sectorul public. Directiva privind reutilizarea informațiilor din sectorul public oferă un cadru juridic comun pentru o piață europeană a datelor deținute de administrații. Acesta este construit în jurul a trei piloni-cheie ai pieței interne: libera circulație a datelor, transparența și concurența loială. Este important de evidențiat că nu toate informațiile din sectorul public (ISP) sunt date deschise.

Aflați mai multe despre Directiva privind ISP și despre alte activități nelegislative ale DG CONNECT în acest domeniu.

Beneficiile utilizării datelor

Beneficiile datelor deschise sunt diverse și variază de la îmbunătățirea eficienței administrației publice și creșterea economică în sectorul privat până la bunăstarea socială în sens mai larg.

Performanța poate fi îmbunătățită grație datelor deschise, contribuind la îmbunătățirea eficienței serviciilor publice. O mai mare eficiență în procesele și furnizarea de servicii publice poate fi obținută prin schimburile intersectoriale de date, acestea putând, de exemplu, să ofere o imagine de ansamblu a cheltuielilor nenecesare.

Economia poate beneficia de pe urma unui acces mai ușor la informații, conținut și cunoștințe, contribuind astfel la dezvoltarea unor servicii inovatoare și la crearea unor noi modele de afaceri.

Bunăstarea socială poate fi îmbunătățită, deoarece societatea beneficiază de informații mai transparente și mai accesibile. Datele deschise îmbunătățesc colaborarea, participarea și inovarea socială.

Imagine
Benefits of Using Data

 

Economia poate beneficia de pe urma unui acces mai ușor la informații, conținut și cunoștințe, contribuind astfel la dezvoltarea unor servicii inovatoare și la crearea unor noi modele de afaceri.

În 2016, se așteaptă ca valoarea pieței directe a datelor deschise să fie de 55,3 miliarde EUR pentru UE 28+. Între 2016 și 2020, piața ar urma să crească cu 36,9 %, până la o valoare de 75,7 miliarde EUR în 2020, incluzând aici corecțiile pentru inflație. Pentru perioada 2016-2020, valoarea cumulată a pieței directe este estimată la 325 miliarde EUR.

Imagine
Direct market size

 

Imagine
Jobs created

 

Se creează noi locuri de muncă prin stimularea economiei și o cerere mai mare de personal cu competențe de lucru cu datele. În 2016, vor fi 75 000 de locuri de muncă în domeniul datelor deschise în sectorul privat al UE 28+. Până în 2020, acest număr ar urma să crească până la aproape 100 000 de locuri de muncă în domeniul datelor deschise. Se vor crea astfel aproape 25 000 de noi locuri de muncă directe în domeniul datelor deschise până în 2020.

Performanța sectorului public poate fi îmbunătățită grație datelor deschise. O mai mare eficiență în procesele și furnizarea de servicii publice poate fi obținută prin schimburile intersectoriale de date, oferind astfel un acces mai rapid la informații. În 2020, economiile de costuri cumulate pentru UE 28+ ar urma să ajungă la 1,7 miliarde EUR.  

Imagine
Saved in costs

 

Datele deschise duc la câștiguri de eficiență, deoarece utilizarea de date în timp real facilitează accesul la informații și îmbunătățește procesul decizional individual. Trei studii de caz fac obiectul unei evaluări mai detaliate: cum pot datele deschise să salveze vieți, cum pot fi acestea utilizate pentru a economisi timp și cum contribuie datele deschise la beneficiile aduse mediului? De exemplu, datele deschise au potențialul de a salva 7 000 de vieți anual, prin aplicarea mai rapidă a tehnicilor de resuscitare. De asemenea, aplicarea datelor deschise în trafic poate însemna economisirea a 629 milioane de ore reprezentând timpi de așteptare inutili pe drumurile din UE. 

Imagine
Better Decisions

Un rezumat al constatărilor studiului economic privind beneficiile datelor deschise este disponibil aici:

Read more

Ghid pentru utilizarea datelor

Pași importanți de parcurs înainte de utiliza datele.

Accesul la date este un prim pas. Datele nu sunt un scop în sine. Acestea pot fi folosite în diferite moduri și în diferite scopuri. De asemenea, datele pot fi disponibile sub diferite licențe, în diferite formate și pot fi de o calitate diferită. 

Scopul dumneavoastră

Definiți scopul dumneavoastră: Utilizarea datelor deschise în diferite scopuri poate adăuga valoare activităților dumneavoastră. Datele deschise vă pot oferi informații referitoare la un subiect specific despre care doriți să aflați mai multe sau chiar să scrieți (adică jurnalismul de date). De asemenea, datele deschise pot adăuga informații necesare unei aplicații sau unui serviciu, cum ar fi detalii despre școli dacă dezvoltați o aplicație menită să-i ajute pe părinți să găsească cea mai bună școală pentru copiii lor. Și întreprinderile pot folosi datele deschise pentru a-și îmbunătăți profilurile clienților lor și pentru a veni mai bine în întâmpinarea nevoilor acestora. Fie că este vorba de o utilizare privată sau comercială, datele deschise oferă numeroase posibilități.

Identificați etichetele datelor: Dacă știți în ce scop aveți nevoie de date, este important să analizați dacă datele corespund nevoilor dumneavoastră, examinând metadatele (datele referitoare la date). De exemplu, dacă vreți să dezvoltați o aplicație care oferă sfaturi despre cele mai bune instituții de învățământ primar din vecinătate, trebuie să verificați dacă setul de date pe care doriți să îl utilizați include școlile primare, dacă acoperă zona specifică pe care doriți să o includeți și dacă sunt disponibili indicatori de performanță. 

Licența deschisă

Verificați deschiderea datelor: Consultați informațiile de licențiere furnizate pentru setul de date. Asigurați-vă că există o licență care vă permite să utilizați datele în modul dorit (de ex. asigurați-vă că reutilizarea comercială este permisă dacă dezvoltați o aplicație comercială).

Verificați cerințele de atribuire: Licența poate prevedea că cei care folosesc datele trebuie să îi menționeze pe cei care le publică, ceea ce înseamnă că trebuie să menționați deținătorul de drept al datelor folosite atunci când puneți la dispoziție produsul sau serviciul dumneavoastră. Este ceea ce se cheamă atribuire.

Verificați cerințele de partajare similară: Dacă acestea indică faptul că cei care combină datele respective cu alte date trebuie și ei să pună la dispoziție rezultatele ca date deschise, aveți obligația de a publica datele dumneavoastră sub o licență similară după ce ați adăugat și alte date la datele-sursă inițiale. Este ceea ce se cheamă partajare similară. Asigurați-vă că licența corespunde scopului în care vreți să folosiți datele.

Open Licence Assistant

În lipsa unei licențe, nu există informații despre termenii și condițiile aplicabile! În astfel de situații, puteți contacta deținătorul datelor pentru a verifica ce utilizări sunt permise.

Formatul fișierelor

După ce ați decis că un anume set de date este exact ceea ce căutați, probabil că veți putea alege să descărcați seturile de date în diferite formate de fișiere. În funcție de competențele dumneavoastră informatice, puteți alege tipul de fișier cel mai adecvat. Cel mai obișnuit format de fișiere pentru date tabelare este „.csv”. Acesta vă permite să adăugați și alte informații fișierului sau să faceți calcule cu datele respective. Seturile de date care pot fi modificate sunt publicate folosind un format de fișier deschis. Majoritatea seturilor de date sunt disponibile într-un format de fișier deschis, însă trebuie reținut că unele formate (de ex. „.pdf”) nu pot fi modificate. 

Calitatea datelor

Pe pagina de unde vreți să descărcați setul de date, ar trebui să găsiți informații despre când a fost modificat ultima oară fișierul. Dacă aveți nevoie de date aferente unei anumite perioade, trebuie să verificați dacă sunt disponibile informații despre perioada respectivă sau dacă acestea au fost actualizate recent. Ar trebui să verificați dacă informațiile pe care vă așteptați să le găsiți în fișier sunt efectiv incluse acolo și dacă înțelegeți diferitele etichete. 

Iată o scurtă listă de verificare elaborată de Open Data Institute:

Forma datelor

 • Cum au fost prelucrate datele?
 • Sunt în formă brută sau prelucrată?
 • Cum va afecta forma datelor analiza/produsul/aplicația dumneavoastră?
 • Ce transformări sintactice (limbaj) și semantice (sens) va trebui să faceți?
 • Sunt acestea comptabile cu alte seturi de date de care dispuneți?

Calitatea

 • Cât de actuale sunt datele?
 • Cu ce frecvență sunt actualizate?
 • Înțelegeți toate câmpurile și contextul lor?
 • Cât timp vor fi acestea publicate? Ce angajament și-a asumat cel care le publică?
 • Ce știți despre acuratețea datelor?
 • Cum sunt tratate datele-lipsă?

Consultați Portalul european de date și descoperiți în ce măsură răspunde nevoilor dumneavoastră în materie de date.