Open Data Studies | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Hyppää pääsisältöön
European data
data.europa.eu
Eurooppalaisen datan virallinen portaali

Yleiskatsaus

Euroopan dataportaali on sitoutunut avoimen datan tutkimukseen ja oppimiseen. Tässä osiossa ovat täydelliset tutkimustulokset, jotka projektissa on kehitetty sen käynnistymisen jälkeen. Mukana ovat myös uusimmat raportit ja vuotuinen avoimen datan kypsyyden kartoitusharjoitus. Tarjolla on lisäksi joitakin muiden instituutioiden keskeisiä tutkimustietoja ja julkaisuja.

Country insights

Maakohtaiset tiedot

Tässä osiossa on tietoja avoimen datan tilanteesta Euroopan maissa. Osiossa on tietoja eri maiden kansallisesta avoimen datan portaalista ja avoimen datan kypsyystasosta, käyttötapauksia, luetteloita, tapahtumia, raportteja, uutisia, webinaareja ja avointa dataa koskevia haastatteluja.

Open data impact

Avoimen datan vaikutukset

Avoimen datan taloudellisia vaikutuksia tarkastelevassa vuoden 2020 raportissa tutkitaan avoimen datan Euroopalle tuottamaa arvoa. Se on Euroopan dataportaalin järjestyksessä toinen tutkimus vuoden 2015 raportin jälkeen. Tutkimuksessa ennustetaan avoimen datan markkinoiden kokoa ja siihen liittyvien työpaikkojen määrän kasvua vuoteen 2025 mennessä. Vaikutusta valaistaan avoimen datan tuomia tehokkuushyötyjä ja kustannussäästöjä kuvailevin esimerkein.

Open data maturity

Avoimen datan kypsyys

Avoimen datan kypsyyttä voidaan mitata erilaisilla indikaattoreilla. Niiden avulla arvioidaan muun muassa Euroopan maiden avointa dataa edistävien kansallisten toimien kehitystä, kansallisissa dataportaaleissa käytettävissä olevia toimintoja sekä avoimen datan odotettuja vaikutuksia.

Studies

Tutkimukset

Tutkimuksia ja raportteja erilaisista avoimeen dataan liittyvistä aiheista, kuten avoimen datan käytön esteistä, arvokkaista tietoaineistoista sekä yritysten ja viranomaisten välisestä datan yhteiskäytöstä.

Use cases

Käyttötapaukset

Portaalin tässä osassa voi tutustua hankkeisiin, joissa avoimen datan julkaisijat tai uudelleenkäyttäjät ovat käyttäneet avointa dataa. Nämä käyttötapaukset on saatu kontaktiemme kautta tai koottu portaalin ”Kerro meille tarinasi” -lomakkeen avulla. Osio laajenee ajan myötä.