Avaandmete mõju | data.europa.eu
Liigu edasi põhisisu juurde
European data
data.europa.eu
Euroopa andmete ametlik portaal

Avaandmete mõju

2020. aasta aruanne avaandmete majanduslik mõju kohta uurib avaandmete loodud väärtuseid Euroopas. See on Euroopa andmeportaali teine uuring, mis järgneb 2015. aasta aruandele. Avaandmete turu suurus on hinnanguliselt 184 miljardit eurot ja jääb prognooside kohaselt 2025. aastal vahemikku 199,51–334,21 miljardit eurot. Aruandes käsitletakse ka seda, kuidas turu suurust eri sektorite vahel jaotatakse ja kui suur on tööhõive avaandmetega seoses. Võimalusel uuritakse ja kvantifitseeritakse avaandmetest tulenevat tõhususe kasvu, näiteks võimalikud päästetud elud, säästetud aeg, keskkonnatoetused ning keeleteenuste täiustamised, aga ka seotud võimalikud kulude kokkuhoidmised. Lõpetuseks käsitletakse aruandes ka näiteid ja ülevaateid avaandmete taaskasutamisest organisatsioonides. Aruande peamised järeldused on kokku võetud allpool.

  1. Väärtuslike andmekogumite täpsustamine ja rakendamine uue avaandmete direktiivi osana on paljulubav võimalus avaandmete kvaliteedi- ja kvantiteedinõuete käsitlemiseks.
  2. Kvaliteedi- ja kvantiteedinõuetega tegelemine on oluline, kuid sellest ei piisa avaandmete täieliku potentsiaali saavutamiseks.
  3. Avaandmete taaskasutajad peavad olema teadlikud ja võimelised potentsiaali mõistma ning ära kasutama.
  4. Avaandmete väärtuse loomine on osa oskuste ja toimingute ümberkujundamise laiemast väljakutsest: pikk protsess, mille muutumist ning mõju ei ole alati lihtne jälgida ega mõõta.
  5. Valdkonnapõhised algatused ja koostööd era- ja avalikus sektoris ning nende vahel soodustavad väärtuse loomist.
  6. Avaandmete kombineerimine isiklike, jagatud või hangitud andmetega on avaandmete turu edasise kasvu saavutamiseks ülioluline.
  7. Eri väljakutsete puhul peame uurima ja täiustama andmete korduskasutamise mitut lähenemisviisi, mis on eetilised, jätkusuutlikud ning eesmärgipärased.

Laadige alla kogu uuring avaandmete majandusliku mõju kohta: Väärtusloome võimalused Euroopas (2020)

Pilt
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings