Inverkan av öppna data | data.europa.eu
Hoppa till huvudinnehåll
European data
data.europa.eu
Den officiella portalen för europeiska data

Inverkan av öppna data

I 2020 års rapport om det ekonomiska värdet av öppna data granskas det värde som skapas av öppna data i Europa. Det är den andra studien av Europeiska dataportalen, efter den första som kom 2015. Marknadsstorleken för öppna data beräknas uppgå till 184 miljarder EUR och uppskattas nå mellan 199,51 och 334,21 miljarder EUR år 2025. Rapporten tar även upp hur marknadsstorleken är fördelad bland olika sektorer och hur många som öppna data sysselsätter. Effektivitetsvinsterna med öppna data, som potentiellt antal räddade liv, tidsbesparingar, miljöfördelar och förbättring av språktjänster, liksom relaterade potentiella kostnadsbesparingar, utforskas och kvantifieras där så är möjligt. Slutligen tar rapporten även upp exempel och insikter som avser återanvändning av öppna data i organisationer. Huvudresultaten i rapporten sammanfattas nedan:

  1. Specifikationen för och implementeringen av värdefulla dataset som en del av det nya direktivet om öppna data bör ge möjlighet att uppfylla krav på kvalitet och kvantitet för öppna data.
  2. Det är viktigt att uppfylla krav på kvalitet och kvantitet, men det är inte tillräckligt för att öppna data ska nå sin fulla potential.
  3. Återanvändare av öppna data måste vara medvetna om och kapabla att förstå och förverkliga potentialen.
  4. Värdeskapande inom öppna data är en del av den bredare utmaningen med färdighets- och processomvandling: en långdragen process där förändring och inverkan inte alltid är lätt att observera och mäta.
  5. Sektorspecifika initiativ och samarbeten i och mellan den privata och den offentliga sektorn främjar värdeskapande.
  6. Kombinationen av öppna data med personliga, delade eller crowdsourcade data är avgörande för att den öppna data-marknaden ska fortsätta växa.
  7. För att möta olika utmaningar måste vi utforska och förbättra flera metoder för dataåteranvändning som är etiska, hållbara och ändamålsenliga.

Ladda ned den fullständiga studien om den ekonomiska inverkan av öppna data: Möjligheter att skapa värde i Europa (2020)

Bild
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings