Vpliv odprtih podatkov | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Uradni portal za evropske podatke

Vpliv odprtih podatkov

V poročilu o ekonomski vrednosti odprtih podatkov za leto 2020 je raziskovana vrednost, ki je v Evropi ustvarjena zaradi odprtih podatkov. Gre za drugo študijo Evropskega podatkovnega portala. Prvo poročilo je bilo objavljeno leta 2015. Velikost trga odprtih podatkov je ocenjena na 184 milijard evrov, po predvidevanjih pa bo do leta 2025 dosegla med 199,51 in 334,21 milijarde evrov. Poleg tega je v poročilu obravnavana tudi razporejenost velikosti trga glede na različne sektorje, navedeno pa je tudi, koliko ljudi je zaposlenih zaradi odprtih podatkov. V poročilu je raziskano in, kjer je to mogoče, količinsko opredeljeno povečanje učinkovitosti, do katerega pride zaradi odprtih podatkov, na primer pri potencialno rešenih življenjih, prihranjenem času, okoljskih koristih, izboljšavi jezikovnih storitev in povezanih potencialnih prihrankih stroškov. V poročilu pa so obravnavani tudi primeri in vpogledi v ponovno uporabo odprtih podatkov v organizacijah. Ključne ugotovitve poročila so povzete v nadaljevanju:

  1. Opredelitev in uporaba podatkovnih zbirk z visoko vrednostjo v okviru nove Direktive o odprtih podatkih predstavlja obetavno možnost za naslavljanje kakovostnih in količinskih potreb odprtih podatkov.
  2. Naslavljanje kakovostnih in količinskih potreb je sicer pomembno, a ni dovolj, če želimo izkoristiti celoten potencial odprtih podatkov.
  3. Ponovni uporabniki odprtih podatkov morajo biti ozaveščeni o potencialu teh podatkov, ki ga morajo znati razumeti in izkoristiti.
  4. Ustvarjanje vrednosti odprtih podatkov je del širšega izziva, povezanega s preobražanjem veščin in postopkov. Gre za dolgotrajen proces, pri katerem sprememb in učinka ni vedno enostavno opazovati in izmeriti.
  5. Pobude, ki so lastne določenim sektorjem, ter sodelovanja v zasebnem in javnem sektorju spodbujajo ustvarjanje vrednosti.
  6. Kombinacija odprtih podatkov in osebnih, skupnih ali množičnih podatkov je bistvenega pomena za zagotavljanje nadaljnje rasti trga odprtih podatkov.
  7. Za različne izzive moramo raziskati in izboljšati različne etične in trajnostne pristope ponovne uporabe podatkov, ki ustrezajo predvideni uporabi.

Prenesite celotno študijo o ekonomskem učinku odprtih podatkov: Priložnosti za ustvarjanje vrednosti v Evropi (2020)

Slika
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings