Impatt tad-data miftuħa | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Il-portal uffiċjali għad-data Ewropea

Impatt tad-data miftuħa

Ir-rapport tal-2020 dwar il-Valur Ekonomiku tad-Data Miftuħa jwettaq riċerka dwar il-valur iġġenerat mid-data miftuħa fl-Ewropa. Huwa t-tieni studju mill-Portal tad-Data Ewropew, wara r-rapport tal-2015. Id-daqs tas-suq tad-data miftuħa huwa stmat għal EUR 184 biljun u huwa previst li jilħaq bejn EUR 199.51 u EUR 334.21 biljun fl-2025. Ir-rapport iqis ukoll kif dan id-daqs tas-suq huwa mqassam f'setturi differenti u fuq kemm hemm nies impjegati minħabba d-data miftuħa. Il-gwadann fl-effiċjenza mid-data miftuħa, bħal ħajjiet potenzjali salvati, iffrankar ta' ħin, benefiċċji ambjentali u titjib tas-servizzi lingwistiċi, kif ukoll iffrankar tal-ispejjeż potenzjali assoċjati, huma esplorati u kwantifikati meta possibbli. Fl-aħħar nett, ir-rapport jikkunsidra wkoll eżempji u għarfien mill-użu mill-ġdid ta' data miftuħa fl-organizzazzjonijiet. Is-sejbiet ewlenin tar-rapport huma deskritti fil-qosor hawn taħt:

  1. L-ispeċifikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' settijiet tad-data ta' valur għoli bħala parti mid-Direttiva l-ġdida dwar id-Data Miftuħa hija opportunità promettenti biex jiġu indirizzati t-talbiet ta' kwalità u kwantità tad-data miftuħa.
  2. L-indirizzar tad-domandi ta' kwalità u kwantità huwa importanti, iżda mhux biżżejjed biex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tad-data miftuħa.
  3. Dawk li jerġgħu jużaw id-data miftuħa mill-ġdid iridu jkunu konxji u kapaċi jifhmu u jsaħħu l-potenzjal.
  4. Il-ħolqien ta' valur tad-data miftuħa huwa parti mill-isfida usa' tal-ħiliet u t-trasformazzjoni tal-proċess: proċess twil li l-bidla u l-impatt tiegħu mhux dejjem faċli li tosserva u tkejjel.
  5. L-inizjattivi u l-kollaborazzjoni speċifiċi għas-setturi, kemm fi u madwar is-settur privat u dak pubbliku, ikattru l-ħolqien tal-valur.
  6. Il-kombinazzjoni ta' data miftuħa ma' data personali, kondiviża, jew maqsuma ma' numru kbir ta' persuni (crowdsourced) hija essenzjali biex ikun hemm aktar tkabbir tas-suq tad-data miftuħa.
  7. Għal sfidi differenti, irridu nesploraw u ntejbu approċċi multipli ta' użu mill-ġdid ta' data li huma etiċi, sostenibbli, u tajbin għall-iskop.

Niżżel l-istudju sħiħ dwar l-Impatt Ekonomiku tad-Data Miftuħa: Opportunitajiet għall-ħolqien tal-valur fl-Ewropa (2020)

Image
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings