Atvērto datu ietekme | data.europa.eu
Pārlekt uz galveno saturu
European data
data.europa.eu
Eiropas datu oficiālais portāls

Atvērto datu ietekme

2020. gada ziņojumā par atvērto datu ekonomisko vērtību tiek pētīta atvērto datu radītā vērtība Eiropā. Šis ir otrais Eiropas Datu portāla pētījums pēc 2015. gada ziņojuma. Tiek lēsts, ka atvērto datu tirgus vērtība ir 184 miljardi eiro, kas pieaugs līdz 199,51 un 334,21 miljardam eiro 2025. gadā. Turklāt ziņojumā tiek apskatīts, kā šis tirgus tiek sadalīts starp dažadajām nozarēm un cik cilvēku tiek nodarbināti, pateicoties atvērtajiem datiem. Cik vien iespējams, tiek izpētīti un kvantitatīvi novērtēti atvērto datu ieguvumi, piemēram, potenciāli izglābtās dzīvības, ietaupītais laiks, ieguvumi videi, valodas pakalpojumu uzlabojumi, kā arī saistīto iespējamo izmaksu ietaupījums. Visbeidzot, ziņojumā aplūkoti arī piemēri un ieskati saistībā ar atvērto datu atkārtotu izmantošanu organizācijās. Tālāk apkopoti galvenie ziņojuma konstatējumi:

  1. Augstvērtīgo datu kopu precizēšana un ieviešana jaunās Atvērto datu direktīvas ietvaros ir daudzsološa iespēja pievērsties atvērto datu kvalitātes un kvantitātes prasībām.
  2. Pievēršanās kvalitātes un kvantitātes prasībām ir svarīga, taču ar to vien nepietiek, lai izmantotu atvērto datu potenciālu pilnībā.
  3. Atvērto datu atkārtotajiem lietotājiem jāspēj izprast un izmantot šis potenciāls.
  4. Atvērto datu vērtības radīšana ir daļa no prasmju un procesu pārveidošanas plašāka izaicinājuma: ilgstoša procesa, kura izmaiņas un ietekmi ne vienmēr iespējams viegli noteikt un izmērīt.
  5. Nozarei raksturīgas iniciatīvas un sadarbība gan privātajā, gan publiskajā sektorā veicina vērtības radīšanu.
  6. Atvērto datu kombinēšana ar personas, kopīgotajiem vai sabiedrībai pieejamajiem datiem ir būtiska atvērtā datu tirgus turpmākas izaugsmes nodrošināšanai.
  7. Lai spētu risināt dažādas problēmas, mums jāizpēta un jāuzlabo vairākas pieejas attiecībā uz ētisku, ilgtspējīgu un mērķim atbilstošu datu atkārtotu izmantošanu.

Lejupielādējiet pilnu atvērto datu ekonomiskās ietekmes pētījumu: Vērtības radīšanas iespējas Eiropā (2020. g.)

Attēls
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings