Vplyv otvorených dát | data.europa.eu
Skočiť na hlavný obsah
European data
data.europa.eu
Oficiálny portál pre údaje o Európe

Vplyv otvorených dát

Správa z roku 2020 o hospodárskej hodnote otvorených dát skúma hodnotu, ktorú otvorené dáta v Európe priniesli. Ide o druhú štúdiu Portálu európskych údajov; prvá sa uskutočnila v roku 2015. Veľkosť trhu otvorených dát sa odhaduje na 184 miliárd EUR a predpokladá sa, že do roku 2025 táto hodnota dosiahne úroveň 199,51 a 334,21 miliárd EUR. Správa ďalej skúma, ako je táto veľkosť trhu rozdelená medzi jednotlivé sektory a koľko ľudí je zamestnaných vďaka otvoreným dátam. Zvýšenie efektívnosti, ktoré možno prisúdiť otvoreným dátam, napríklad potenciálne zachránené životy, ušetrený čas, environmentálne prínosy a zlepšenie jazykových služieb, a súvisiace potenciálne šetrenie nákladov sa skúma a kvantifikuje všade, kde je to možné. V správe sú tiež zahrnuté príklady a štatistiky opätovného používania otvorených dát v organizáciách. Nižšie nájdete prehľad kľúčových zistení zo správy:

  1. Špecifikácia a implementácia dátových množín s vysokou hodnotou ako súčasť Smernice o otvorených dátach je sľubnou príležitosťou reagovať na dopyt v oblasti kvality a množstva otvorených dát.
  2. Reagovanie na dopyt v oblasti kvality a množstva je dôležité, no na dosiahnutie úplného potenciálu otvorených dát ako také nestačí.
  3. Opätovní používatelia otvorených dát musia rozumieť potenciálu otvorených dát a musia ho vedieť využiť.
  4. Tvorba hodnoty otvorených dát je súčasťou širšieho problému transformácie skúseností a procesu. Ide o dlhý proces, ktorého zmena a vplyv sa nie vždy dajú ľahko spozorovať a zmerať.
  5. Iniciatívy a spolupráca špecifické pre jednotlivé sektory, a to v rámci súkromného aj verejného sektoru, posilňujú tvorbu hodnoty.
  6. Kombinovanie otvorených dát s osobnými, zdieľanými údajmi alebo údajmi získanými v rámci crowdsourcingu je pre realizáciu ďalšieho rastu trhu otvorených dát mimoriadne dôležité.
  7. Rôzne problémy vyžadujú skúmanie a zlepšovanie rôznych prístupov v rámci opätovného používania dát, ktoré sú etické, udržateľné a na daný účel vhodné.

Stiahnite si úplnú štúdiu o hospodárskom vplyve otvorených dát: Príležitosti tvorby hodnoty v Európe (2020)

Obrázok
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings