Impact van open data | data.europa.eu
Overslaan en naar de inhoud gaan
European data
data.europa.eu
Het officiële portaal voor Europese data

Impact van open data

Het rapport uit 2020 over de economische impact van open data gaat over de waarde die door open data wordt gecreëerd in Europa. Het is het tweede onderzoek van het Europees Data Portaal, dat volgt op het rapport uit 2015. De marktgrootte van open data wordt geschat op €184 miljard en het is voorspeld dat dit in 2025 tussen de €199,51 en €334,21 miljard ligt. In het rapport wordt ook gekeken naar de manier waarop deze marktgrootte is verdeeld over verschillende sectoren en hoeveel mensen een baan hebben dankzij open data. De efficiëntiewinst van open data, zoals de levens die mogelijk worden gered, de bespaarde tijd, milieuvoordelen en verbetering van taalservices, evenals de gerelateerde mogelijke kostenbesparingen worden waar mogelijk bekeken en gekwantificeerd. Ten slotte wordt er in het rapport ook gekeken naar voorbeelden van en inzichten in hergebruik van open data in organisaties. De belangrijkste bevindingen van het rapport worden hieronder samengevat:

  1. De specificatie en implementatie van datasets van hoge waarde als onderdeel van de nieuwe Open Data Directive vormt een veelbelovende kans om de eisen aan kwaliteit en kwantiteit van open data aan te kaarten.
  2. Het aankaarten van de eisen aan kwaliteit en kwantiteit is belangrijk, maar niet genoeg om de volledige mogelijkheden van open data te bereiken.
  3. Hergebruikers van open data moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden en in staat zijn deze te begrijpen en te benutten.
  4. De creatie van waarde met open data maakt onderdeel uit van de grotere uitdaging van bekwaamheid en procestransformatie: een langdurig proces waarvan de verandering en impact niet altijd even makkelijk te observeren en te meten zijn.
  5. Sectorgebonden initiatieven en samenwerking binnen de privé- en publieke sector en daartussen zorgen voor de creatie van waarde.
  6. Het combineren van open data met persoonlijke, gedeelde of crowdsourced data is essentieel voor de realisatie van verdere groei in de open data-markt.
  7. Voor verschillende uitdagingen moeten we meerdere aanpakken voor het hergebruiken van data bekijken en verbeteren die ethisch, duurzaam en doelgericht zijn.

Download het volledige onderzoek Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe (2020)

Afbeelding
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings