Dopad otevřených dat | data.europa.eu
Přejít k hlavnímu obsahu
European data
data.europa.eu
Oficiální portál evropských dat

Dopad otevřených dat

Zpráva z roku 2020 o hospodářské hodnotě otevřených dat zkoumá hodnotu, kterou otevřená data v Evropě vytváří. Jedná se o druhou studii Evropského datového portálu, která navazuje na zprávu z roku 2015. Velikost trhu otevřených dat se odhaduje na 184 miliard euro a podle předpovědí dosáhne v roce 2025 hodnoty 199,51 až 334,21 miliard euro. Zpráva dále zvažuje, jak je tato velikost trhu rozložena v různých sektorech a kolik lidí je díky otevřeným datům zaměstnáno. V rámci této zprávy je zkoumán, a případně i vyčíslen, nárůst efektivity z otevřených dat, jako jsou například potenciální zachráněné životy, ušetřený čas, výhody pro životní prostředí a zlepšení jazykových služeb, a dále také související potenciální úspory nákladů. Zpráva také bere v úvahu příklady a poznatky z opětovného využití otevřených dat v organizacích. Níže jsou shrnuty nejdůležitější závěry zprávy:

  1. Specifikace a zavedení vysoce cenných datových sad v rámci nové směrnice o otevřených datech je slibnou příležitostí pro řešení požadavků na kvalitu a množství otevřených dat.
  2. Řešení požadavků na kvalitu a množství je důležité, ale k dosažení plného potenciálu otevřených dat nestačí.
  3. Opětovní uživatelé otevřených dat musí znát, chápat a využívat jejich potenciál.
  4. Vytváření hodnoty otevřených dat je součástí obecnější záležitosti proměny dovedností a postupů, což je zdlouhavý proces, jehož změnu a dopad není vždy snadné zaznamenat a změřit.
  5. Iniciativy pro daný sektor a spolupráce v soukromém a veřejném sektoru a mezi nimi navzájem podporují vytváření hodnoty.
  6. Kombinace otevřených dat s osobními, sdílenými nebo crowdsourcovanými daty je pro další růst trhu otevřených dat zcela zásadní.
  7. Pro různé úkoly musíme zkoumat a vylepšovat různé přístupy k opětovnému využití dat, které jsou etické, udržitelné a vhodné pro konkrétní účel.

Celou studii o hospodářském dopadu otevřených dat si můžete stáhnout: Příležitosti pro vytváření hodnoty v Evropě (2020)

Obrázek
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings