Atvirųjų duomenų poveikis | data.europa.eu
Pereiti į pagrindinį turinį
European data
data.europa.eu
Oficialus Europos duomenų portalas

Atvirųjų duomenų poveikis

2020 m. pranešime apie atvirųjų duomenų ekonominę vertę kalbama, kokią vertę atvirieji duomenys sukūrė Europoje. Tai antrasis Europos duomenų portalo tyrimas; pirmasis buvo atliktas 2015 m. Numatomas atvirųjų duomenų rinkos dydis yra 184 mlrd. eurų, prognozuojama, kad 2025 m. jis bus apie 199,51–334,21 mlrd. eurų. Ataskaitoje taip pat kalbama apie tai, kaip toji rinka bus pasiskirsčiusi įvairiuose sektoriuose ir kiek žmonių bus įdarbinta dėl atvirųjų duomenų. Kalbama apie dėl atvirųjų duomenų pasiektą potencialų didesnį efektyvumą – išgelbėtos gyvybės, sutaupytas laikas, nauda aplinkai ir kalbos paslaugų tobulinimas – ir su tuo susijusį potencialų lėšų taupymą, taip pat bandoma visa tai įvertinti kiekybiškai. Pranešime taip aptariami atvirųjų duomenų pakartotinio naudojimo organizacijose pavyzdžiai ir įžvalgos. Toliau apibendrintos svarbiausios pranešimo idėjos:

  1. Aukštos vertės duomenų aibių tikslinimas ir naudojimas kaip naujosios atvirųjų duomenų direktyvos dalis – tai daug žadanti galimybė tenkinant atvirųjų duomenų kokybės ir kiekio paklausą.
  2. Patenkinti kokybės ir kiekio poreikį yra svarbu, tačiau vien to neužtenka, kad būtų išnaudotas visas atvirųjų duomenų potencialas.
  3. Pakartotinai atviruosius duomenis naudojantys naudotojai turi žinoti ir suprasti šį potencialą ir juo pasinaudoti.
  4. Atvirųjų duomenų vertės kūrimas – tai didesnio iššūkio transformuoti gebėjimus ir procesus dalis; tai ilgas procesas, kurio pokyčius ir poveikį ne visada paprasta stebėti ir išmatuoti.
  5. Konkrečių sektorių iniciatyvos ir bendradarbiavimas tarp privataus bei viešojo sektoriaus, siekiant paskatinti vertės kūrimą.
  6. Atvirųjų duomenų derinimas su asmeniniais, bendraisiais ir visuomenės patalkos būdu sukauptais duomenimis yra labai svarbu užtikrinant tolesnį atvirųjų duomenų rinkos augimą.
  7. Susidūrę su skirtingais iššūkiais turime ieškoti įvairių sprendimų ir tobulinti būdus, kuriais būtų galima duomenis naudoti pakartotinai ir kurie būtų etiški, tvarūs ir tinkami konkrečiam tikslui.

Atsisiųskite visą ekonominio atvirųjų duomenų poveikio tyrimo tekstą: Vertės kūrimo galimybės Europoje (2020)

Nuotrauka
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings