Oddziaływanie otwartych danych | data.europa.eu
Przejdź do treści
European data
data.europa.eu
Oficjalny portal europejskich danych

Oddziaływanie otwartych danych

Sprawozdanie 2020 na temat wartości ekonomicznej otwartych danych poświęcone jest analizie wartości tworzonej przez otwarte dane w Europie. To drugie studium przygotowane przez Europejski Portal Danych po sprawozdaniu z 2015 roku. Wartość rynku otwartych danych szacowana jest na 184 miliardy euro, a wedle prognoz ma ona osiągnąć od 199,51 do 334,21 miliardów euro w roku 2025. W sprawozdaniu rozpatrywano także dystrybucję wielkości rynku w podziale na sektory oraz liczbę osób, które znalazły zatrudnienie w związku z otwartymi danymi. Przyrost wydajności ze względu na otwarte dane, taki jak potencjalnie uratowane życia, oszczędność czasu, korzyści środowiskowe i poprawa usług językowych, a także powiązane potencjalne oszczędności kosztów zostały przestudiowane i w miarę możliwości wyliczone. W sprawozdaniu przedstawiono także przykłady i spostrzeżenia dotyczące ponownego wykorzystywania otwartych danych w organizacjach. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych ustaleń sprawozdania:

  1. Specyfikacja i wdrożenie zbiorów danych o dużym znaczeniu jako części nowej dyrektywy w sprawie otwartych danych stwarza obiecującą okazję do zaspokojenia wymagań w zakresie jakości i ilości otwartych danych.
  2. Zaspokojenie wymagań w zakresie jakości i ilości jest ważne, ale nie na tyle, aby osiągnąć pełny potencjał otwartych danych.
  3. Podmioty ponownie wykorzystujące otwarte dane powinny mieć świadomość i być w stanie zrozumieć ich potencjał i go lewarować.
  4. Tworzenie wartości otwartych danych jest częścią szerszego wyzwania związanego z transformacją umiejętności i procesów: rozwlekły proces, którego zmiana i oddziaływanie nie zawsze są łatwe do zaobserwowania i zmierzenia.
  5. Sektorowe inicjatywy i współpraca w ramach sektora prywatnego i publicznego oraz ponad sektorami sprzyja tworzeniu wartości.
  6. Łączenie otwartych danych z danymi osobowymi, udostępnionymi lub pozyskiwanymi w ramach crowdsourcingu ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju rynku otwartych danych.
  7. Na potrzeby różnych wyzwań, musimy zgłębiać i doskonalić wielorakie podejścia do ponownego wykorzystywania danych, które są etyczne, zrównoważone i adekwatne do zakładanych celów.

Pobierz pełne sprawozdanie na temat oddziaływania ekonomicznego otwartych danych: Opportunities for value creation in Europe (2020)

Obraz
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings