Ανοικτά Δεδομένα Μελέτες | Επίσημη πύλη δεδομένων της ΕΕ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

data.europa.eu - Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Επισκόπηση

Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων για την έρευνα και τη μάθηση στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου από τη σύλληψή του μέχρι τις πιο πρόσφατες εκθέσεις και τη γνωστή έκθεση παρουσίασης του τοπίου Ωριμότητας Ανοιχτών Δεδομένων που καταρτίζουμε σε ετήσια βάση. Επιπλέον, προσφέρουμε επιλεγμένες σχετικές έρευνες και έγγραφα άλλων θεσμικών οργάνων.